Krigen i Syrien har haft store menneskelige omkostninger. Mission Øst hjælper syriske flygtninge og internt fordrevne med at genopbygge sig selv og deres land

Krigen i Syrien gør hele regionen ustabil. Kaos, tab og usikkerhed præger hverdagen. Især for de over 5 mio. syriske flygtninge og 6 mio. internt fordrevne, der ikke har noget hjem eller mangler hvad der skal til for at genopbygge det, de havde før krigen i Syrien brød ud. Mission Øst hjælper ca. 8.000 syriske flygtninge og internt fordrevne med at komme på fode igen.

Mission Østs hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne fordeler sig på tre lokaliteter i regionen og har både et humanitært og et udviklingsmæssigt sigte. I Homs i Syrien støtter vi internt fordrevne og tidligere internet fordrevne, der er vendt tilbage for at genskabe det hjem, de blev tvunget til at forlade da krigen i Syrien eskalerede. I Aley og Batroun i Libanon støtter vi syriske flygtninge og de lokale samfund, der modtager syriske flygtninge.

Læs mere: Mission Øst rykker ind i Syrien og Libanon

Når en del af vores indsats for syriske flygtninge og internt fordrevne er centreret omkring Homs, skyldes det, at byen er en af de lokaliteter, der er hårdest ramt af krigen i Syrien. Over halvdelen af infrastrukturen er ødelagt med negative konsekvenser for produktionen af fødevarer. De syriske flygtninge og tidligere internt fordrevne, der nu er vendt hjem eller ønsker at gøre det, her derfor svært ved at genskabe deres livsgrundlag.

I Libanon er vores projekter målrettet Aley og Batroun af to strategiske årsager. For det første kombinationen af en høj koncentration af syriske flygtninge og en lav dækningsgrad når det kommer til tilstedeværelsen af international hjælp. For det andet lægger den massive flygtningestrøm pres på den libanesiske lokalbefolkning, hvis behov er blevet forsømt.

Vi hjælper libanesiske lokalsamfund, syriske flygtninge og internt fordrevne sammen med internationale og lokale partnere

Med støtte fra Danida og i samarbejde med den hollandske hjælpeorganisation Tabitha leverer Mission Øst akut fødevarehjælp, juridisk bistand og støtte til at genskabe et bæredygtigt indtjeningsgrundlag til ca. 8000 syriske flygtninge i Libanon og internt fordrevne i Syrien.

Derudover hjælper vi lokale modtagersamfund i Libanon, der er negativt påvirket af krigen i Syrien – og især er udfordret af tilstrømningen af syriske flygtninge.

Blandt de syriske flygtninge og internt fordrevne er børnene særligt udsatte. Derfor sørger vi for, at børnene i fire skoler i Homs får gratis mad hver dag i et år for at forhindre underernæring og tage forsørgelsespresset af familierne. Samtidig oplærer vi mødrene i at forbedre børnenes sundhed og hygiejne og styrker deres erhvervskompetencer.

Læs mere: Fra overlevelse til livsmod

Krigen i Syrien har kvalt den økonomiske aktivitet. Produktionsapparatet og den humane kapital er skudt i sænk. Fabriksudstyr, landbrugsmateriel- og jord er beskadiget; unge syriske flygtninge og internt fordrevne er gået glip af uddannelse, mange mænd har mistet arbejdsevnen som følge af krigsskader, enker uden erhvervskompetencer, er tvunget til at arbejde.

Derfor består en del af den hjælp, Mission Øst leverer til syriske flygtninge og internt fordrevne, i køb af materiel og lån til tidligere landmænd med det formål at genoprette det lokale landbrug og dermed styrke fødevaregrundlaget, ligesom vi tilbyder erhvervslån til tidligere forretningsdrivende, som ikke har adgang til lån i lokale banker. Samtidig tilbyder vi erhvervstrænings- og praktikprogrammer til kvinder og unge.

Programmerne i Libanon er primært målrettet kvinder. Både lokale som piger og kvinder blandt syriske flygtninge. Dels tilbyder vi kvinder erhverstræningsforløb for at facilitere deres adgang til arbejdsmarkedet i såvel Libanon som i Syrien (hvis de engang får mulighed for at vende hjem); dels yder vi juridisk bistand til dem, der har behov for gyldig civil dokumentation af en uddannelse, et ægteskab eller en fødsel.

Desuden tilbyder vi lektiehjælp og sprogundervisning til syriske flygtningebørn og deres forældre, malekurser og psykosocial support. Endelig hjælper vi forældrene blandt de syriske flygtninge til at håndtere børn med traumer fra krigen. Dem er der mange af.

Vi hjælper libanesiske lokalsamfund, syriske flygtninge og internt fordrevne sammen med internationale og lokale partnere

Mission Øst forventer positive resultater af den igangværende indsats for syriske flygtninge og internt fordrevne i Syrien og Libanon af tre grunde.

  • Vi har flerårig erfaring med projekter relateret til krigen i Syrien og i den øvrige region.
  • Vi har ekspertise i nexus-kontekster, som kalder parallelt på akut nødhjælp og støtte til langsigtet udvikling.
  • Vi trækker på betroede partner-organisationer, der allerede hjælper syriske flygtninge og internt fordrevne.

Projektimplementeringen finder dels sted i samarbejde med den specialiserede hollandske NGO Tabitha, der har hjulpet syriske flygtninge og internt fordrevne i regionen siden 2016, dels i samarbejde med Orthodox Youth Movement (OYM), en lokal NGO, hvis medarbejdere alle er fra området i og omkring Homs. Begge kender de lokale behov og er rustet til at forhandle med de lokale myndigheder.

Projekterne i Syrien og Libanon bygger videre på allerede eksisterende eller tidligere projekter til fordel for syriske flygtninge og internt fordrevne. Hvor Mission Øst har det overordnede projektansvar, står Tabitha og OYM for implementeringen. Denne arbejdsdeling sikrer effektivitet og agilitet i indsatsen for de syriske flygtninge og internt fordrevne, ligesom samarbejdet styrker OYMs administrative kapacitet.

Krigen i Syrien udvikler sig løbende. Det kalder på en omfattende, sammenhængende og langsitet indsats til at håndtere de syriske flygtninge og internt fordrevne såvel i som uden for Syrien.

Nyheder fra Libanon og Syrien