En medarbejder fra Mission Øst taler med børn i flygtningelejren

Mission Øst rykker ind i Syrien og Libanon

Det er ikke nok, at vi hjælper dem, der er fordrevet. Dem, der modtager flygtningene, føler sig ladt i stikken og har også behov for hjælp. Derfor rykker Mission Øst nu ind i Syrien og Libanon med støtte til både det syriske og libanesiske værtssamfund. 

I Mission Øst glæder vi os over at dele med vores støtter, at vi indleder nye projekter i Libanon og Syrien. Det sker i samarbejde med vores lokale partner Dorcas Relief & Development.  Mission Øst vil allerede fra november yde støtte til tidligere fordrevne, der er vendt tilbage til Homs og til dem, der stadig bor i Libanon. 
 
Projektet er et klassisk nexus-projekt, der både sigter mod at hjælpe dem, der stadig befinder sig i konfliktzoner og har akut behov for fødevarer, og mod at støtte tidligere fordrevne, der nu vender hjem, med at finde økonomisk fodfæste for at mindske afhængigheden af nødhjælp. 

 

Mission Øst er særligt rustet til opgaven, da vi trækker på mange års erfaring fra lignende projekter.

Homs i Syrien 

Vores indsats i Syrien retter sig særligt mod Homs, da det er en af de byer, der har været hårdest ramt i krigen, og hvor antallet af hjemvendte fordrevne er højest. Der er stort set ingen jobs at få, over halvdelen af infrastrukturen er ødelagt, og mange af de hjemvendte har mistet evnen til at arbejde på grund af skader, de har pådraget sig i krigen.  
 
I mange tilfælde påhviler det nu kvinderne (ofte enker) at brødføde familien. Men traditionelle kønsopfattelser er ikke befordrende for deres arbejde uden for hjemmet.

Sådan hjælper vi

I Homs vil vi sikre mad til skolebørn ligesom vi vil hjælpe tidligere forretningsdrivende og landmænd med at genstarte deres virksomheder og rehabilitere ødelagt landbrugsjord. Vi har desuden et særligt fokus på professionstræning af kvinder, unge og dem, der har fået varige mén af krigen.

Aley og Batroun i Libanon 

I Libanon vil vi støtte Dorcas´ kompetenceudviklingscentre for lokale kvinder for at lette presset på det libanesiske arbejdsmarked. FNs flygtningeorganisation, UNHCR, anslår, at Libanon er det land i verden med det største antal flygtninge pr. indbygger.  
 
Det lægger pres på den libanesiske økonomi, infrastruktur og ikke mindst tålmodighed. Det er ikke nok, at vi støtter de fordrevne, men også dem, der modtager dem, som føler sig ladt i stikken af verdenssamfundet. 

I Aley og Batroun, hvor den internationale hjælp er begrænset, vil Mission Øst desuden yde juridisk hjælp til syriske flygtninge i forbindelse med registrering af fødsler, ægteskaber og skilsmisser, støtte mødre med forældremyndighed eller sikre uddannelsesdokumentation for børn, der vender tilbage til Syrien. Endelig vil vi tilbyde komptetenceudvikling til syriske kvinder og psykosocial rådgivning til dem, der har været udsat for overgreb.

Tidligere erfaring gør indsats mere effektiv

Mission Øst har tidligere ydet nødhjælp til internt fordrevne i Syrien og hjulpet en armensk kirke i Aleppo på fode igen efter den var blevet ramt af bomber. Denne erfaring har styrket effektiviteten af vores nuværende indsats, som finansieres af den danske regering.  
 
Konflikten i Syrien fortsætter med at udvikle sig og ændre sig, hvilket gør udfordringerne med de fordrevne til en fortsat bekymring.