Mission Øst Nepal Kvinde

Nepal

Hjælp sårbare mennesker med at bekæmpe sygdomme, fattigdom og diskrimination

Mission Øst arbejder for at hjælpe sårbare mennesker og lokalsamfund ud af ekstrem fattigdom - primært i den afsides Karnali-region i det vestlige Nepal. Desuden uddeler vi nødhjælp i tilfælde af naturkatastrofer, uanset hvor i landet, de opstår. 

Lokalsamfundene i Nepals Karnali-region er blandt de mest isolerede i verden. Området er kun tilgængeligt til fods, og det tager flere dage at nå frem. På grund af isolationen og de manglende serviceydelser lever folk i ekstrem fattigdom og har svært ved at brødføde deres familier. Mange børn dør på grund af sygdomme, der skyldes forurenet vand og dårlig hygiejne. Området er også hærget af naturkatastrofer.

Mission Øst begyndte at arbejde i Karnali i 2007 med et fokus på at forbedre adgangen til rent vand og fremme hygiejne for at forebygge sygdomme. Siden har vi i samarbejde med lokale partnere udvidet vores arbejdsområder, så de også omfatter katastrofeforebyggelse, fødevaresikkerhed, forbedring af befolkningens indtægtsgrundlag og en styrkelse af rettighederne hos marginaliserede grupper som dalitter (kasteløse), mennesker med handicap og kvinder.

Nepal Mission Øst hjælp til børn med handicap
Nepal Mission Øst hjælp til sårbare familier

Kastesystemet fortsætter med at diktere dagliglivet i Nepal, og dalitterne – de såkaldt urørlige – er dem, der lider mest under den systematiske diskrimination. Personer med handicap er også ofte udelukket fra samfundslivet. På grund af de barske levevilkår med tilbagevendende naturkatastrofer, utilstrækkelige veje og mangelfulde sundhedsfaciliteter er der mange personer med handicap. Mission Øst søger altid at inkludere sårbare grupper som dalitter og mennesker med handicap i vores projekter.

Kvinder er også udsat for svær diskrimination, der udtrykker sig i børneægteskaber, analfabetisme og hårde arbejdsbyrder i hjemmet. Gennem Mission Østs læsegrupper lærer kvinder om deres rettigheder og om at forbedre deres levevilkår ved at drive egen virksomhed.

Når en større naturkatastrofe sker i Nepal – som f.eks. jordskælvene i 2015 og de voldsomme oversvømmelser i 2017 – samarbejder vi med lokale og internationale partnere for at levere akut nødhjælp. I kølvandet på katastrofen hjælper vi mennesker med at genopbygge deres huse og levebrød, så de kan få et normalt liv tilbage. I vores katastrofearbejde lægger vi også vægt på at inkludere de mest sårbare grupper for at sikre, at ingen bliver ladt i stikken.

Hjælp Nepals sårbare lokalsamfund med at bekæmpe fattigdom og katastrofer!

Nepal

28.394857, 84.124008

Donér

Resultater i Nepal 2021

Fødevaresikkerhed
2.090
personer
Levebrød
7.737
personer