Mr. Pak fra Songchon-ri in Tongchon i Kangwon provinsen er en af de bønder, der får rådgivning om kartoffeldyrkning i Nordkorea af Mission Østs eksperter.

Kartoflen – en nexus-agent i modstandsdygtighedens tjeneste

I udviklingsarbejdet er kartoflen måske en svær sællert, når den ene humanitære krise efter den anden kalder på verdens opmærksomhed og støtte. Men i Nordkorea er den lille gul-grå gnalling sprængfyldt med transformativ power: den baner vejen for mindre afhængighed af den humanitære hjælp.

I Danmark er det efterhånden blevet mode at sige, at man ikke spiser kartofler. Stadigt flere danskere vælger at udelade kartoflen fra deres kost på grund af dens høje indhold af stivelse, der hævdes, at gøre det sværere at holde ”den slanke linje”.

I Nordkorea, hvor Mission Øst har været tilstede siden 2011, er kartoflen imidlertid et vitalt redskab i kampen mod de tilbagevendende perioder med fødevareusikkerhed, som løbende har skabt behov for akut hjælp til at dække de mest basale kaloriebehov.

Dermed er kartoflen netop et af de allervigtigste nexus-værktøjer, der på sigt kan mindske behovet for akut fødevarehjælp og styrke fundamentet for en varig og stabil forsyning af mad til landets kriseramte befolkning.

Bindeled mellem nødhjælp og udvikling

Kartoflen er med andre ord selve bindeleddet mellem den akutte humanitære bistand og den langsigtede udvikling, der gør nordkoreanerne i stand til selv at dække deres egne fødevarebehov på sigt. Dette er desto mere påtrængende i et land som Nordkorea, der sjældent står øverst på modtager-listen, når krisen rammer – det gør den ofte.

Mission Øst er p.t. den eneste danske organisation, der yder hjælp til Nordkoreas befolkning, og derfor er det os magtpåliggende at supplere vores eksisterende nødhjælpsprogrammer, med målrettede indsatser, der mindsker afhængigheden af den akutte hjælp.

Kartoflen kan udfylde "hunger gap"

Mission Øst har således valgt at overtage et kartoffel-projekt, som den finske NGO Fida, begyndte i Nordkorea i 2013. Når kartoflen er en effektiv ”nexus-agent” skyldes det, at kartofler besidder en lang række ernærings- og produktionsmæssige fordele sammenlignet med andre afgrøder.

Således fortæller Missions Østs programansvarlige i Nordkorea, Sakari Koivula: ”Når det er afgørende at støtte kartoffelproduktionen, er det fordi, kartofler er en afgrøde, der mindsker sårbarheden i forhold til fødevaremangel, fordi den modner hurtigere end fx hvede og majs. Kartoflen er på den måde i stand til at stille den værste sult i perioder, hvor andre afgrøder endnu ikke ville give noget udbytte.”

Kartofler udfylder på den måde det såkaldte ”Hunger Gap”, den kritiske mangelperiode mellem to høste, som ofte har kaldt på regulær humanitær fødevarehjælp.

Små ting gør en enorm forskel: Simple opbevaringsfaciliteter, doneret af Mission Øst, fordobler høstudbyttet

Små ting gør en enorm forskel: Simple opbevaringsfaciliteter, doneret af Mission Øst, fordobler høstudbyttet

Hver eneste kalorie tæller

Sammenlignet med andre afgrøder er kartoflen samtidig langt mere modstandsdygtig over for de tørker, der, forårsaget af klimaforandringerne, jævnligt rammer Nordkorea, ligesom den er mindre vandkrævende – fortæller Sakari. Endelig er der den fordel ved kartoflen, at den giver mere mad på bordet: ”med den rigtige brug af moderne dyrkningsmetoder og virus-fri sorter, kan kartoffeludbyttet per hektar faktisk fordobles. Det viser tallene, når vi ser på resultaterne for projektet.”

Og så er der lige det ved kartoflen, at netop det særkende, som mange vægtbevidste danskere, rynker på næsen ad, nemlig det exceptionelt høje stivelsesindhold, giver kartoflen en fordel i et land som Nordkorea: Her tæller hver enkelt kalorie. Jo mere næring og jo mere sul på de udmarvede kroppe, desto bedre.

Det usexede er oftest det mest virkningsfulde 

Selvom kartofler altså er langt den mest nærings- og udbytterige afgrøde, er udfordringen med kartoffelproduktionen i Nordkorea, at ca. 30-50 procent af kartoffelproduktionen som regel går tabt, fordi der ikke er de rette faciliteter til opbevaring af kartoflerne.

Den nye leder for Mission Øst i Tyskland, Felicitas Flörchinger, er tidligere landbrugsrådgiver, og har været bosat i Nordkorea i to år. Hun fortæller: ”De manglende faciliteter til at opbevare kartofler i Nordkorea betyder, at store dele af udbyttet enten ædes op af insekter eller rådner på grund af dårlig luftcirkulation.”

Det projekt, som Mission Øst nu overtager og viderefører, hjælper netop landmændene med at bygge opbevaringsfaciliteter, der bringer kartoffel-spildet ned på næsten nul. Desuden leverer Mission Øst gødning, plastikoverdække, rådgivning og transportudstyr til de hårdt trængte kartoffel-farmere.

Denne samlede indsats har indtil nu resulteret i en seks-dobling af kartoffelproduktionen på de fem farme, som er omfattet af projektet – til stor begejstring for de lokale myndigheder, hvis gunst er altafgørende for at kunne fortsætte hjælpearbejdet i Nordkorea.

Nexus erstatter ikke den humanitære indsats endnu

Når det er sagt, er det afgørende at understrege, at det nexus-orienterede hjælpearbejde ikke erstatter nødhjælpen i Nordkorea.

Hvor støtte til kartoffelproduktionen styrker den lokale forsyning af fødevarer ved egen kraft, og dermed reducerer det akutte behov for humanitære fødevareforsyninger over en årrække, vurderer World Food Programme og FN’s Food and Agriculture Organisation, at ca. 40 procent af Nordkoreas befolkning lige nu lider af akut fødevaremangel.
Mission Øst uddeler derfor fortsat nødrationer til vuggestue- og børnehavebørn samt til gravide og ammende kvinder i Nord-koreas Kangwon-provins.

Kartoflen er en god forretning 

Ifølge UNDP spares der i gennemsnit syv dollars på katastrofe-respons for hver én dollar, der bruges på at gøre befolkninger mere modstandsdygtige over for katastrofer. Nexus-projekter optimerer dermed brugen af vores ressourcer.

Nyheder fra Nordkorea

Ingen tilgængelige nyheder.