Piskar ligger kun få kilometer fra epicentret for jordskælvet, der ramte Nepal 12. maj, og hovedparten af husene i landsbyen er styrtet sammen. Mission Øst nåede frem med nødhjælp i form af presenninger og hygiejneudstyr kort før monsunen satte ind og blokerede vejene med mudderskred.Tidligt om morgenen den 8. juni drog en gruppe beboere fra landsbyen Piskar i den fjerne del af Sindhupalchowk-distriktet op i bjergene for at rydde den hullede stenvej, der siden de kraftige jordskælv i april og maj har udgjort deres eneste forbindelse til omverdenen.
Hovedvejen til Katmandu var blevet blokeret af jordskred, og de mange efterskælv rystede stadig sten ned på de smalle veje. Beboerne gik i gang med at gøre plads til, at Mission Østs og Medairs lastbiler kunne nå frem til deres landsby, så de kunne få de presenninger og det hygiejne-udstyr, der var hårdt brug for.
Monsunen blokerer vejene
Piskar ligger i Sindhupalchowk-distriktets udkant, og op mod 90 procent af husene på de stejle bjergskråninger er ødelagte. Også skolen er kollapset, og et skur fungerer som midlertidigt undervisningslokale for landsbyens børn.
På denne dag skinnede solen, men få uger efter begyndte monsunregnen at falde, og vejene blev blokeret af mudderskred. Det var derfor vigtigt at få hjælpen frem så hurtigt som muligt.
10 graders frost
Men endnu et alvorligt problem venter, når vinteren kommer. I de 2000 meters højde kan det nemt blive ned til 10 graders frost, og der er ofte snefald. Især ældre og personer med handicap er i en svær situation.
“Mit hus er faldet helt sammen, og min kone og jeg har ingen børn, så vi ved ikke, hvem der skal hjælpe os med at genopbygge det,” fortalte Man Kaji, en ældre mand, der bor med sin kone i et lille læskur.
Alvorligt hygiejneproblem
Derudover er der et alvorligt hygiejneproblem i landsbyen.
“Før jordskælvet var der blevet etableret latriner i hele distriktet, men mange af dem er styrtet sammen under jordskælvene, så folk nu må forrette deres nødtørft i det fri. Det er et alvorligt problem, når bakterierne blander sig med drikkevandet, hvilket især er et problem under monsunen,” fortæller Sumina Shrestha, hygiejnekoordinator for Mission Østs lokale partner Community Development and Environment Conservation Forum (CDECF). Hendes opgave under uddelingerne har været at undervise befolkningen i, hvordan de skal bruge det hygiejneudstyr, Mission Øst har uddelt, som bl.a. indeholder sæbe og vandrensningsmiddel.
Nødhjælpsindsatsen i Nepal
Mission Øst har over sommeren uddelt nødhjælp til 8 landsbykommuner i det hårdt ramte Sindhupalchowk-distrikt. Det er sket i samarbejde med den schweiziske organisation Medair og tre lokale organisationer. Indtil nu har de delt nødhjælp ud til over 33.000 mennesker, og efter monsunen går de to organisationer i gang med genopbygning.
Det får hver familie
2 presenninger med reb
3 tæpper
2 vanddunke
1 plastik-krus
1 hygiejnepakke med bl.a. sæbe, vandrensningsmiddel, håndklæder, undertøj og lommelygte