Nyt projekt i Tadsjikistan

Den 6. april 2006 underskrev Mission Øst en vigtig kontrakt med Afdelingen for Humanitær Bistand ved den Europæiske Kommission (ECHO) for et nyt projekt i Tadsjikistan. Projektet skal forebygge de katastrofale følger, som jordskælv ofte har for den fattige befolkning i Tadsjikistan. Projektet udføres i samarbejde med organisationen Shelter for Life. Det er en udbygning af Mission Østs nuværende forebyggende katastrofeaktiviteter, som primært fokuserer på forebyggelse af oversvømmelser. Dette projekt omhandler forebyggelse af jordskælv.

I Tadsjikistan er behovet for netop denne type projekt enormt. Tadsjikistan er et bjergrigt land, som tit rammes af jordskælv. Derudover er landet ekstremt fattigt. Mange bygninger i Tadsjikistan er bygget af materialer af dårlig kvalitet. Dette betyder at særligt den fattige befolkning er i fare for, at jodskælv resulterer i katastrofer, selvom de godt kender til risikoen for jordskælv.

Med dette projekt ønsker Mission Øst at forbedre katastrofeberedskabet og samtidig højne folks bevidsthed om naturkatastrofer som jordskælv. Det vil gøre dem i stand til at forberede sig bedre på jordskælvene, som så ikke vil have de samme katastrofale følger.

Mission Øst vil i projektet særligt fokusere på lokal kapacitetsopbygning og forbedringer af bygninger, så de kan modstå jordskælvene. Mission Øst og Shelter For Life ønsker at styrke det eksisterende katastrofeberedskabsprogram, som er lokalt forankret i 40 lokalsamfund i fire af Tadsjikistans regioner. Samtidig ønsker vi at starte nye lignende programmer i to nye regioner. Dette involverer lokal træning sammen med at forbedre huse, så de bedre kan modstå jordskælvene.

April 2006