Young girls are fighting climate change

Climate change has really taken its toll on Nepal, where the vulnerable mountain areas are deeply dependent on a healthy ecosystem to be able to provide food on the table in the poor areas. A group of young girls have decided to do something about it.

In the village of Unapani, located in Sarkegad municipality in Nepal, the population and the whole area are hard hit by climate change. It only gets worse year by year. Irregular rainfall, prolonged drought and forest fires have clearly been the reason for continued poorer harvests and thus fewer crops from agriculture. It threatens both food security and also has a negative impact on people’s livelihoods.

The population sheds tar so that the areas can be used for grazing animals. In a vulnerable ecosystem, felling trees poses a high risk of natural disasters such as landslides, floods and rockslides. And the population often lacks both feed for the animals and firewood for cooking etc.

There is simply a need for more trees and more forest in the area.

Young girls do something about it

Now 25 young girls from the group Namuna have taken the shovel into their own hands in the project SAMARTHYA, which was established in 2019. Several of the girls have received courses in how climate change affects nature, how people adapt to the new climate change and how to get local politicians to act.

Today, this group of teenage climate activists is heavily involved in creating visibility about climate change in the area, both through campaigns and through advocacy, where so that their voice is heard by politicians. Based on these activities, they have created an action plan so that they can bring their learning and knowledge into reality through activities and campaigns that deal with the importance of defforestation and the protection of plant diversity.

220 trees planted

The project has received great support and has resulted in a large tree planting activity, where the girls have planted 220 trees such as pine, poplar, spruce and other varieties that suit the environment in the mountains. As part of their schoolday, they care for the plants and water them every Friday in their spare time. They carry water in buckets and take care of and care for the entire plantation. They are determined to protect nature, even if it is hard work. Not for their own sake, but because they know it secures the village in the future by reducing the risk of landslides in the region, while helping to stem climate disasters.

Clean-up in environment as a joint project

In addition to the tree planting project, the group of girls has taken the step further and is responsible for a major environmental clean-up campaign. Through information about the environment and the possibility of recycling plastic, they gather the village every two months to clean up and collect plastic from the local environment and from the river Tatopani Khola.

The girls share their knowledge of climate and environmental issues with the other inhabitants of the village - among others. Through street theater and information campaigns. And it is well received. Both the people of the villages, the school and the municipality are very enthusiastic about the girls' initiatives and support their work. It helps motivate the girls to continue their important mission of creating visibility and commitment in the field of environment and climate.

They will therefore continue their environmental clean-up campaigns in the village. At the same time, they will share their knowledge with other interested parties through activities that raise awareness of environmental and climate issues. With the recognition of the local authorities, the group hopes that they can get support for their activities also into the future.

Photo: The group of young teenage girls have taken the shovel into their own hands and have planted 220 trees to stem landslides and floods as well as benefit the environment.

Mission Øst Nepal klima

I dag er denne unge teenage-gruppe af aktive klimaforkæmpere stærkt involverede i at skabe synlighed om klimaforandringerne i området, både gennem kampagner og ved hjælp af fortalervirksomhed, hvor de får politikere i tale. Ud fra disse aktiviteter har de lavet en handlingsplan, så de kan føre deres læring og viden ud i virkeligheden gennem aktiviteter og kampagner, der handler om vigtigheden af skovrejsning og beskyttelse af plantediversiteten.

220 træer plantet

Projektet har fået stor opbakning og er resulteret i en stor træplantningsaktivitet, hvor pigerne har plantet 220 træer såsom fyr, poppel, gran og andre sorter, der passer til miljøet i bjergene. Som et led i deres skole passer de planterne, som de vander hver fredag i deres fritime. De bærer vand i spande og sørger for at passe og pleje hele plantagen. De er fast besluttede på at beskytte naturen, selv om det er hårdt arbejde. Ikke for deres egen skyld, men fordi de ved, at det sikrer landsbyen i fremtiden ved at reducere risikoen for jordskred i regionen, samtidig med de bidrager til at dæmme op for klimakatastrofer.

Miljøoprydning som fællesprojekt

Udover træplantningsprojektet har gruppen af piger taget skridtet videre og står for et større miljøoprydningskampagne. Gennem oplysning om miljøet og muligheden for genbrug af plastik samler de hver anden måned landsbyen til at rydde op og samle plastik i naturen og i floden Tatopani Khola.

Pigerne deler deres viden om klima- og miljøspørgsmål med de øvrige indbyggere i landsbyen – bl.a. gennem gadeteater og informationskampagner. Og det bliver taget godt i mod. Både befolkningen i landsbyerne, skolen og kommunen er meget begejstrede for pigernes initiativer og bakker op om deres arbejde. Det er med til at motivere pigerne til at fortsætte deres vigtige mission om at skabe synlighed og engagement på miljø- og klimaområdet.

De vil derfor fortsætte deres miljøoprydningskampagner i landsbyen. Samtidig vil de dele deres viden til andre interesserede gennem aktiviteter, der skaber opmærksomhed på miljø- og klimaspørgsmål. Med anerkendelse fra de lokale myndigheder håber gruppen, at de kan få støtte til deres aktiviteter også i fremtiden.

Foto: Gruppen af unge teenagepiger har taget skovlen i egen hånd og har plantet 220 træer, der skal dæmme op for jordskred og oversvømmelser samt gavne miljøet.

300
dkk

Donate