Vores støtter

Mission Øst ville ikke kunne hjælpe så mange mennesker uden vores store og trofaste private opbakning. Bidrag, der i sig selv kan virke beskedne,  gør en stor forskel for fattige og udsatte mennesker.

Opbakningen fra privatpersoner er altafgørende for Mission Østs arbejde. Ud over at være vigtige i sig selv fungerer de private bidrag også som en løftestang for bidrag fra større offentlige donorer, der ofte kun vil finansiere projekter, hvis private midler dækker en del af betalingen. Læs her, hvad der motiverer andre til at bakke op om Mission Østs arbejde.

"Jeg begyndte at støtte Mission Øst, fordi jeg synes godt om den måde, arbejdet bliver udført på; at mine penge ikke bliver ædt op af administration! Jeg hørte om jer første gang i 1996 og har støttet jer lige siden."

Jytte Bindzus, 92 år, støtte og medlem

“Mission Øst er gode til at hjælpe i nærområderne med praktisk hjælp, der virkelig gør en forskel for de nødlidende.”

Finn Højland, Holbæk

”Jeg synes godt om Mission Øst. I arbejder mange forskellige steder, og I dækker mest og bedst.”

Mathilde, efterskoleelev, 16 år

“Mission Øst har hjertet med i arbejdet og hverdagens beslutninger. Når jeg får bladet fra Mission Øst, lægger jeg gerne alt andet til side for at se, hvilke projekter de nu arbejder med. Her bliver man så glad, når man ser, at befolkningen i f.eks. Afghanistan selv skal hjælpe til med at lave veje, grave vandledninger ned, etablere brønde m.m. For på den måde får de et forhold til den hjælp, de modtager udefra, da de med egne næver har været med til at få projektet fuldført. Disse lidt mere langsigtede projekter er så vigtige for at binde befolkningen sammen.”

Karin og Kristian Hansen, Vorbasse

“Vi ved af erfaring, at når vi støtter gennem Mission Øst, så havner pengene ikke i de forkerte lommer, men kommer ud til de mennesker, der skal hjælpes. Vi støtter projekter med kvinder og børn, for når de bliver uddannet, giver det grobund for varig forandring."

Agnete Ethridge, formand for Sæby Kirkecafé