Din støtte går til fødevarepakker og landbrugspakker

Hjælp Afghanistan

Lad ikke den afghanske befolkning i stikken!

Afghanistan befinder sig i en yderst vanskelig situation. De internationale styrker har trukket sig ud af Afghanistan, mens Taleban har besat de fleste regioner og større byer - herunder hovedstaden Kabul.

Konfliktens udvikling har forværret den humanitære krise og manglen på fødevarer.
Over 10,9 millioner mennesker oplever akut mangel på fødevarer, og man forudser, at antallet vil stige med yderligere 9,5 millioner i de kommende måneder.
Samtidig er over en halv million mennesker internt fordrevne. De lever i total usikkerhed for fremtiden og er efterladt i ekstrem fattigdom og alvorlig mangel på mad.

Behovet for at styrke den sårbare befolkning i de fjerne distrikter er derfor større end nogensin­de.

Donér

Send håb, mad og modstandsdygtighed til afghanerne!

Din støtte er altafgørende for at lokalbefolkningen i de fjerneste egne af Afghanistan kan stå imod de kaotiske tilstande og håbe på en bedre fremtid.

  • 570 kr. = 1 fødevarepakke med basale madvarer til en udsat familie på 7 personer som fx ris, linser og madolie samt læring om ernæring og spædbarnspleje
  • 600 kr. = 1 landbrugspakke med såsæd, gødning og redskaber samt læring om nye afgrøder, så familien kan forsørge sig selv og skabe indtægter
  • 1.170 kr. = 1 fødevarepakke til en sultende familie + 1 landbrugspakke til opdyrkning af køkkenhave til samme familie. Beløbet svarer til 3 måneders husstandsindkomst i området og vil gøre familien selvforsynende fremover.
570
dkk
Mission Østs hjælp når frem til den afghanske befolkning

Din hjælp kommer frem - uanset hvad!

Din hjælp når frem, selv når kampe og katastrofer lukker ned for de områder, vi arbejder i. Vi kan sende hjælpen direkte til dem, der behøver den mest, via mobiltelefonoverførsel. Sikkert og effektivt!

Vores dedikerede lokale medarbejdere og partnerorganisationer bliver i landet. Vi støtter befolkningen i de fjerntliggende områder også selvom situationen er kaotisk, med fokus på sikkerheden for både medarbejdere og modtagere. 

Vi fortsætter arbejdet! For når befolkningen kan tjene sit levebrød, børn kan gå i skole, sygdomme bliver bekæmpet og udsatte familier kan få hjælp, når de sulter, så bliver de ikke så lette ofre for krig, katastrofer og sult.

Afghansk dreng foran en vandpost med indskriften Mission Øst og Danida

Sådan hjælper vi i Afghanistan

I 20 år har Mission Øst haft projekter i Afghanistan, hvor vi kombinerer humanitær hjælp med udvikling og fredsarbejde. 

  • Vi hjælper fordrevne fra konflikt og naturkatastrofer. 
  • Vi støtter den udsatte befolkning i sværttilgængelige distrikter og landsbyer med uddannelse, låne/ spare-grupper og jobtræning. 
  • Vi bygger og reparerer ødelagte vandsystemer, overrislingskanaler, diger og veje, og udvikler bæredygtige beredskaber mod klimaskabte oversvømmelser og tørke. Vi sender hygiejneartikler, sæbe, værnemidler mod Covid-19 og penge til mad.

Alle er projekter, der støtter og styrker lokalbefolkningen til at udvikle sig og selv komme videre!

Del denne side