Mavriya kan forsørge sig selv

Som barn med handicap havde Mavriya alle odds imod sig. Men så begyndte hun at komme på Mission Østs genoptræningscenter, og i dag har den unge tadsjikiske kvinde sin egen lille virksomhed.

Af Hilola Ashurova, Mission Øst Tadsjikistan & Kim Wiesener, kommunikationsleder – juni 2018

Mavriya på 20 år er en glad ung kvinde fra byen Penjakent i Tadsjikistan. Hun er god til at sy og strikke og har sin egen lille virk­somhed, hvor hun bl.a. sælger dukker og puder, som hun selv har fremstillet. Produkterne er populære, og Mavriya har fået mange kunder. Hendes indtjening er så god, at hun kan levere et meget værdifuldt bidrag til sin families hushold­ning.

Da Mavriya var barn, havde hun bestemt ikke udsigt til at få et så godt og produktivt liv. Hun blev født med cerebral parese – en hjerneskade, der også kaldes spastisk lammelse – og dermed var hun på forhånd dømt ude i det tadsjikiske samfund, hvor mennesker med handicap ofte må leve i isolation. Traditionelt har det været for­bundet med stor skam at have børn med handicap i Tadsjiki­stan. Men i det seneste tiår har Mission Øst – i samarbejde med en række lokale organisatio­ner – hjulpet mange tadsjikiske børn og unge med handicap og også påvirket befolkningens holdning.

Store fremskridt

Mavriyas liv blev forandret, da hun som teenager begyndte at besøge Mission Østs genop­træningscenter for børn med handicap i Penjakent. Hun fik lettere ved at kommunikere med sine omgivelser, blev bedre til at bevæge sig og dannede nye venskaber.

Efter nogle måneder lykkedes det Mission Øst og Penjakents forældregruppe til børn med handicap at få Mavriya ind på en lokal skole. Her hjalp hendes klassekammerater hende med at lære at læse og skrive, og siden har hun gjort store fremskridt. Takket være en af Mission Østs partnerorganisationer i Tadsjikistan, Nuri Umed, lærte Mavriya at sy og strikke – og blev så god til det, at hun kun­ne gøre det til sit arbejde. Og ikke alene det – nu giver hun sin viden videre som frivillig på det center, der har betydet så meget for hendes udvikling. Hun hjælper en af lærerne med at undervise i strikning og nyder også at komme på centeret, fordi hun har mange venner der.

Taknemmelig for støtten

Den unge kvinde er taknem­melig for den støtte, hun har fået fra Mission Øst. ”Tak, fordi I hjalp mig, så jeg kunne være sammen med mennesker fra mit lokalsamfund og lære nogle færdigheder. Hvis der ikke havde været mennesker som jer, og hvis der ikke havde været et genoptræningscenter, ville jeg aldrig have opnået det, som jeg har nu.”

Mavriyas mor, Herod, er også lykkelig over, at hendes datter – på trods af sit handicap – har klaret sig så godt. ”Jeg kan se, hvordan Mavriya har udviklet sig som menneske. Hun er uafhængig; hun har sin egen virksomhed, og det kan hun virkelig godt lide. Og hun er blevet meget mere åben og kan uden problemer kommuni­kere med sine omgivelser.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politisk støtte til personer med handicap

Den 22. marts 2018 underskrev Tadsjikistans præsident, Emomali Rahmon, FN’s Handicapkonvention. Dette er en vigtig anerkendelse af menneskerettighederne og et stort skridt mod fuld inklusion af personer med handicap i samfundet – herunder på arbejdsmarkedet.