Medarbejdere fra Nuri Umed træner børnene på centret i Penjakent.

Før vidste de kun lidt – i dag underviser de andre

Den tadsjikiske organisation Nuri Umeds udvikling illustrerer betydningen af det diffuse begreb ”kapacitetsopbygning”.

Nuri Umeds historie er noget helt særligt. Mission Østs tadsjikiske partnerorganisation vidste ikke ret meget om rehabilitering af børn med handicap, da de indgik et samarbejde med Mission Øst i 2012. Men i dag, 10 år senere, har Nuri Umed modtaget en pris af Tadsjikistans Ministerium for Sundhed og Social beskyttelse som den førende på området ud af 48 organisationer.

Nuri Umed driver et rehabiliteringscenter for børn med handicap i Penjakent. Organisationens medarbejdere oplærer desuden andre organisationer i at opsøge, rehabilitere og inkludere børn med handicap i det tadsjikiske samfund.

Alt sammen skyldes et langvarigt og vedholdende forløb, hvor Mission Østs konsulenter har undervist Nuri Umeds medarbejdere i genoptræning og rehabilitering af børn med handicap, og hvordan de inddrager forældrene i erfaringsgrupper og samarbejder med lokale myndigheder om at få børnene ind i skoler og det almindelige samfundsliv. Træningen er foregået i gentagne seminarer om ledelse, monitorering, kommunikation, økonomistyring osv.

Der er sket en rivende udvikling siden samarbejdet startede for 10 år siden. Før havde de tadsjikiske myndigheder ingen tillid til Nuri Umed. I dag står organisationen for et netværk af nøglepersoner fra myndigheder og andre organisationer for en samlet indsats for børn med handicap.

Kapacitetsopbygningen er finansieret med penge fra CISU – Civilsamfund i Udvikling.

Nyheder fra Tadsjikistan

Ingen tilgængelige nyheder.