Drøm for Tadsjikistan: Et rehabiliteringscenter i hver kommune

Mission Øst i Tadsjikistan genoptager lobbyarbejdet for børn med handicap. Opretter forældreforeninger, som kan tale børnenes sag over for myndighederne.

Kapacitetsopbygning. Ordet siger umiddelbart ikke så meget, men virkeligheden bag ordet betyder en verden til forskel for fattige familier i nogle af verdens afsidesliggende egne.

Det kan Dilorom Ashurova skrive under på. Som Mission Østs programchef i den tidligere sovjetrepublik, Tadsjikistan, er hun nu i fuld gang med et projekt, der skal styrke forældre til børn med handicap, så de kan organisere sig og kræve deres børns ret til støtte og skolegang over for myndighederne.

Hjælp til børn med handicap

Som mange lande har Tadsjikistan været nødt til at afveje de løbende risici, som COVID-19 medfører. Det gælder blandt andet behovet for at genoptage uddannelse og andre vigtige tjenester. Så skoler er genåbnet og har tilpasset sig ved at undervise i små grupper. Også rehabiliteringscentrene er i fuld gang under nøje overholdelse af coronarestriktioner.

”Vi kan nu begynde at genoptage arbejdet med at inkludere børn med handicap i skole og samfund,” fortæller Dilorom Ashurova, og fortsætter: ”Mission Øst driver fortaler- og genoptræningsprogrammer for personer med handicap sammen med tadsjikiske organisationer. Hundreder af børn med handicap er garanteret fysio- og ergoterapi på lokale centre, hvor Mission Øst har leveret udstyr og oplært personalet.”

Børn med handicap får en stemme

Dilorom Ashurova fortæller, at Mission Øst lige nu støtter forældre til børn med handicap i at tale deres sag på nationalt niveau.

”Vi opbygger deres kapacitet fra bunden af, så de bliver rustet til at tale børnenes sag og kæmpe for deres rettigheder. Vi vil give dem en stemme, som bliver hørt af offentlige myndigheder.”

Hvordan gør I det helt konkret?

”Vi hjælper forældre til børn med handicap med at danne forældrestøttegrupper og lokale foreninger for familier med børn, som har et handicap. Gruppeleder og nøglepersoner kommer på vores kursus, hvor en advokat underviser om de samfundsydelser, som børn med handicap har ret til.”

”Vi inviterer forældreforeninger, som allerede kører, til at komme og fortælle om deres erfaringer. Det vil blandt andet være en forening, som Mission Øst tidligere har startet, og som nu lobbyer sammen med andre foreninger for børns rettigheder.”

Lærer forældre at organisere sig

På grund af coronarestriktioner kan Dilorom og hendes undervisere kun mødes med 10-15 kursister ad gangen. Resten undervises online to timer ad gangen. Kursisterne opfordres derefter til at besøge de forældreforeninger, som allerede fungerer og lære af deres erfaringer. Derefter hjælper Mission Øst med at oprette forældreforeninger med bestyrelse, formand, næstformand, kasserer osv. Foreningsvedtægter er godkendt af de tadsjikiske myndigheder og hver forældreforening bliver registreret hos Justitsministeriet.

”Nu kan foreningerne begynde deres arbejde. Imens træner vi dem i ledelse, facilitering, kommunikation, ansøgningsprocedurer osv. Og for at de kan få indflydelse på nationalt niveau, knytter vi dem til lignende foreninger og netværk,” fortæller Dilorom Ashurova.

Drøm: Et rehabiliteringscenter i hver kommune

”Vores drøm er, at der i hvert område, hvor vi arbejder, vil være en stærk forældreforening, som kan løfte deres stemme på vegne af deres børn med handicap. Vi taler om meget fattige familier. Det kan være, de har brug for en kørestol, eller måske kan de ikke komme i skole på grund af forskellige forhindringer, eller måske har forældrene ingen anelse om, at der findes rehabiliteringscentre. Og mange ved ikke, at de faktisk har ret til understøttelse, når de har et barn med handicap.”

Der er meget at tage fat på, men som forældrene kun kan gøre noget ved, når de er klar over deres rettigheder. Men når de kender dem, kan de gå til myndighederne og oplyse, hvilke støttekategorier, deres børn er i, og kræve deres ret. De ved nu, hvor de skal henvende sig for at få hjælpemidler, og de kan lægge pres på politikerne, så de sørger for, at skolerne bliver handicapvenlige.

Forældreforeningerne kan også kaste sig ud i særlige projekter, fortæller Dilorom Ashurova:

”Lige nu har vi rehabiliteringscentre i regionerne, men hvorfor skulle hver kommune ikke have sit eget rehabiliteringscenter? Nu kan de skrive ansøgninger til donorer, implementere, følge op, lave regnskab og afrapportere. Det er det, kapacitetsopbygningen handler om,” slutter hun.

Aktiviteterne i denne artikel er CISUstøttede. CISU står for Civilsamfund i Udvikling.