Børn med handicap har ret til at udleve deres fulde potentiale

Mission Øst udfordrer fordomme og tabuet omkring handicap i Tadsjikistan. Samtidig får børn med handicap og deres familier oplysning om deres ret til offentlige ydelser. Børnene modtager genoptræning på centre og derhjemme, mens forældrene lærer om hygiejne, ernæring og hvordan de kan genoptræne børnene derhjemme.

Blog af Joohi Haleem, programchef i Mission Øst

Jeg er lige kommet hjem efter en rejse i Tadsjikistan, hvor Mission Øst har arbejdet i 25 år. Først med nødhjælp efter Sovjetunionens sammenbrud, siden med vandforsyning ved grænsen til Afghanistan og inklusion af børn med handicap i fire områder af landet.

Handicap er ret udbredt i Tadsjikistan - især blandt børn. Der er meget fattigdom - især i landområderne. Andelen er børn med handicap er høj, og det er tabu. Folk vil helst ikke tale om det. Forældre vil ofte ikke engang registrere deres børn hos myndighederne, hvis de har et handicap. Mennesker med handicap bliver marginaliseret og ekskluderet fra det daglige liv i samfundet.

Vi udfordrer tabu

Mission Øst prøver at udfordre disse fordomme og tabuet omkring handicap ved at sætte lys på personernes rettigheder og adgang til de offentlige ydelser, der trods alt er i det fattige land. Det, der ofte sker for børn med handicap, er at de måske nok bliver skrevet op i statens system. Eller at forældrene ikke aner, hvilken hjælp, de har ret til.

Der er mangel på information og begrænset adgang til information. Så vi prøver at skabe disse forbindelser, øge opmærksomhed omkring handicap og få folk til at forstå hvilke rettigheder, børnene og familierne har.

Enkens sag blev hørt

Jeg mødte for eksempel en enke med fire børn. Tre ud af dem døjede med et handicap. De var meget fattige og havde ingen indtægt. Hendes sag blev kendt nationalt via de sociale medier. Folk crowdfundede og rejste penge til den lille familie.

Det er en succeshistorie, der viser, hvor vigtigt det er, at fattige familier med børn med handicap bliver kendt. Det øger opmærksomheden og gør at også den generelle offentlighed får øjnene op for problemet.

Gennem lokale samarbejdspartnere rækker vi ud i lokalsamfundene, finder frem til de familier, der gemmer deres børn væk i skam, og opmuntrer dem ved at fortælle om deres rettigheder. 

Tilbyder rehabilitering hjemme

Disse teams kommer fra de fire rehabiliteringscentre, vi støtter, og er oplært i at forstå problematikkerne. De tilbyder fysiske rehabiliteringsforløb i hjemmet. De styrer også oplysningskampagnerne og skaber opmærksomhed på det lokale plan.

Mission Øst er velkendt i hele landet og på handicapområdet for såkaldt Community Based Rehabilitation (CBR). Konceptet går ud på at tage rehabiliteringen med helt ud til familierne lokalt. Vi opsøger de mennesker, der falder uden for systemerne, og som derfor ikke får adgang til støtte og hjælp fra myndighederne. For myndighederne tilbyder også hjælp til børn med handicap – omend meget lidt på grund af manglende ressourcer.

Dem, vi hjælper, har endnu ikke fået del i de ydelser og er ikke en gang klar over, at de findes. Nogle har ikke råd til transporten ind til rehabiliteringstjenesterne i distriktet. I nogle tilfælde er begge forældre udearbejdende og har ikke ressourcer til at hjælpe deres børn. Så den kløft er CBR-tilgangen med til at udfylde.

Oplyser om hygiejne og ernæring

Når vores teams kommer ud til familierne, oplyser de også om hygiejne og ernæring:  Hvordan kan I forbedre barnets kost? Hvordan kan I forbedre hele familiens helbred? De fleste team består af kvinder, så de har lettere adgang til at tale med børnenes mødre.

Nu er det ikke nemt for fattige familier at gå ud og købe mad med god næring, der som regel også er dyr. Derfor er vi begyndt at vise forældrene, hvordan de kan øge familiens indtægt. Starte en lille virksomhed. Indgå i spare-låne-grupper, hvor de kan investere og låne efter behov.

Vi har lignende projekter i Afghanistan. Her lærer vi kvinder at spare, låne og investere i en forretning. Senere vil vi også oplære dem i salg og marketing. Men først handler det om at øge folks kompetencer, informere dem om deres rettigheder og sikre bedre adgang til finansiering og banksystemer.

Lys for enden af tunnelen

Vi opretter også forældregrupper og forældreforeninger. Det giver familierne en platform, hvor de kan mødes, tale om deres problemer og arbejde sammen for at forbedre deres børns vilkår. 

Det er et langt, sejt træk. Det indrømmer jeg gerne. Men der er lys for enden af tunnelen. Bare det, at familierne bliver klar over deres rettigheder og kan gå til kommunen og få del sundhedsydelser. Og at de kan bringe deres børn til et af de fire centre, som Mission Øst har etableret gennem lokale partnerorganisationer, så de bliver stimulerede og genoptrænede til deres fulde potentiale og får bedre mulighed for at indgå i det almindelige samfund.

Mission Øst og partnerorganisationerne hjælper med at udfylde et hul af stor betydning. Vi ønsker ikke at overtage statens rolle, men i de næste mange år spiller vi en vigtig rolle med at skabe en stærk forbindelse mellem staten og dens mest udsatte borgere i civilsamfundet, så både borgere og samfund bliver styrket.

Joohi Haleem er international programchef i Mission Øst ved ansvar for organisationens projekter i Libanon, Syrien og Tadsjikistan. Mission Øst er en international hjælpeorganisation grundlagt i Danmark. Organisationen hjælper sårbare mennesker og lokalsamfund i Afghanistan, Armenien, Irak, Libanon, Myanmar, Nepal, Nigeria, Nordkorea, Syrien, Tadsjikistan og Ukraine.