Stop sult

Stop sult

Hvad handler dette mål om?

Udrydelse af sult; udrydelse af underernæring; forøgelse af landbrugsproduktionen og indkomsten for små-skalaproducenter (inkl. kvinder og familier osv.) og deres lige ret til resourcer/input/viden/og sikring af modstandsdygtige/bæredygtige landbrugsmetoder

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Mål 2.3 som sigter efter at øge landbrugsproduktionen for små-skala fødevareproducenter, inkl. kvinder og familiedrevne landbrug, passer til Mission Østs programmer for fødevaresikkerhed, som har særligt fokus på sårbare familier. Disse programmer, i lande som Myanmar, Nepal, Afghanistan og Nordkorea, har til hensigt at forbedre næringsværdien af den mad, der produceres (mål 2.1-2.2) og fremme landbrugsmetoder, som er modstandsdygtige og miljø- og klimamæssigt bæredygtige (mål 2.4). I de første faser af en krise leverer vi også fødevarehjælp for at imødekomme akutte behov for mad og næring (f.eks. i Irak, Nordkorea og Syrien).

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Myanmar, Nepal, Syrien, Nordkorea, Iraq (tidligere)