Hjælp Myanmars befolkning gennem krisen

Støt Myanmars udsatte befolkning

Situationen for civilbefolkningen i Myanmar er alvorlig. Militærkuppet presser den i forvejen hårdtprøvede befolkningen. Mange modstandere bliver slået ihjel eller må flygte ud af landet. Befolkningen er derfor meget udsatte og har behov for både opbakning og støtte.

Det gælder også det udsatte og fattige kristne mindretal – Marafolket i det nordlige Myanmar. Et i forvejen undertrykt og hårdtprøvet folk, der lever med fattigdom og manglende uddannelse.

Donér

Støt Marafolket ud af fattigdom med uddannelse og bæredygtigt landbrug.

Vi støtter det udsatte Marafolk til at skabe sig en vej ud af fattigdom og undertrykkelse gennem uddannelse og bæredygtigt landbrug.

Mission Øst er fortsat til stede i Myanmar, hvor vi fastholder vores aktiviteter for de allersvageste, så længe det overhovedet er muligt under de nuværende uroligheder.

Med din støtte kan vi fortsætte kampen mod fattigdom, undertrykkelse og fødevaremangel.

350
dkk
57-årig landmand fra Myanmar arbejder med bæredygtigt landbrug som led i Mission Østs levebrødsprojekt

Din støtte går til uddannelse og bæredygtigt landbrug

Med projekter i bæredygtigt landbrug uddanner vi Marafolket, til at kunne brødføde sig selv og forbedre fødevaresikkerheden i Myanmars fjerneste egne. Ved at bruge jordens og skovens ressourcer bedre, skaber de nye næringskilder og flere indtægter.

Tak for jeres støtte – vi vil bygge et bedre samfund op og vise, hvad der er muligt,” siger en 57-årig landmand om Mission Østs levebrødsprojekt.

På COME-skolen uddanner børn og unge af det fattige Marafolk sig til at klare de skrappe adgangskrav til universitetet og de højere læreanstalter. Med uddannelsen følger job, der kan løfte familien ud af fattigdom. Deres viden giver de videre som undervisere for næste generation.

Om militærkuppet i Myanmar

Militæret overtog magten i Myanmar i februar i år. De afsatte den demokratisk valgte regering, som overbevisende vandt valget i november. Det er uenighed om valgresultatet, der nu har ført til militærets magtovertagelse og et års undtagelsestilstand.

Mission Øst fortsætter indsatsen til det kristne Marafolk i den fjerne og afsidesliggende Chin-stat i det nordvestlige Myanmar.

350
dkk

Donér

Del denne side