Mission Øst Nigeria

Soldrevne vandposter giver over 30.000 rent vand

Monguno flygtningelejr er solen en kilde til tørke, men den kan også være en kilde til vand. Mission Øst har renoveret otte vandanlæg på solenergi og sikret adgang til livsvigtigt vand i Monguno.

Udfordringerne med vandmangel var stigende i Monguno flygtningelejr, da de eksisterende vandposter var i forfald og ikke blev repareret på grund af begrænsede ressourcer. Kvinder og børn måtte gå flere hundrede meter og tilbringe timevis i kø for at skaffe vand. Men nu kan de tænde for vandhanen tæt på deres bopæl.

Mission Øst har i samarbejde med hjælpeorganisationen ZOA renoveret otte soldrevne vandanlæg og tilhørende vandposter i Monguno flygtningelejr. Det betyder, at 30.720 mennesker nu har adgang til rent vand.

Grøn energi sikrer rent vand

Vandanlæggene udnytter grøn energi i form af solenergi og er derfor ideelle til steder som Monguno flygtningelejr, hvor adgangen til elektricitet er ustabil, men der er rigeligt med solskin.

Renoveringen af de solcelledrevne vandsystemer har bidraget betydeligt til at afhjælpe manglen på vandforsyning i Monguno flygtningelejr. Nu har beboerne adgang til rent vand tæt på deres bopæl og bruger mindre tid på at stå i kø, fortæller Maj Forum, Nigeria landechef i Mission Øst.

Vandanlæggene bliver drevet af klimavenlige solceller, og via en elektrisk pumpe bliver vandet pumpet fra undergrunden op i et vandtårn. Fra vandtårnet er der anlagt vandrør og bygget vandhaner, som beboerne kan tappe vand fra.

Mission Øst og ZOA har etableret vandkomiteer, som består af både mænd og kvinder fra Monguno flygtningelejr. Komiteernes medlemmer modtager træning til at vedligeholde og passe anlæggene,
så de kan fungere optimalt og være funktionsdygtige mange år frem.

Lettere adgang til vand øger livskvalitet

Brugen af vandposterne er gratis, og der er tilstrækkelig vand til at dække beboernes
behov både i forhold til sundhed og levebrød. Vandet bruges til drikke, madlavning, tøj- og opvask, håndvask og badning. Spildevandet fra husholdningsbrug opsamles og genbruges til vanding
af klimaresistente køkkenhaver.
Vanding af køkkenhaver er afgørende for familiernes levebrød i Monguno flygtningelejr. Adgangen til landbrugsjord i de konfliktramte områder er begrænset på grund af Boko Harams huseren, og
priserne på basale fødevarer er fortsat høje. Situationen forværres yderligere af klimaforandringerne herunder længere tørkeperioder og mere ustabil regn, hvilket gør det svært at få afgrøder til at gro.

Lettere adgang til vand betyder, at familierne kan sikre deres køkkenhaver mod tørke. De får mulighed for at dyrke forskellige grøntsager og dermed skaffe næringsrig kost til deres familier, fortæller Maj Forum.

Adgang til vand er afgørende for familiernes sundhed og levebrød, men det spiller også en vigtig rolle i at skabe lighed i lokalsamfundet:

I områder med mangel på adgang til sikkert vand stiger uligheden mellem kønnene, da det ofte er kvinder og piger, der må gå lange ture for at hente vand. Det fratager dem tid fra andre gøremål og udsætter dem for større risiko for vold og overfald. Rent vand er en menneskeret, slutter Maj.