Sådan gør vi

Mission Øst bestræber sig på at nå de mest sårbare mennesker, der har brug for hjælp. Vi ’går den ekstra mil’ for at nå de mennesker, vi hjælper – hvad enten de befinder sig bag den fjerneste bjergkæde eller tæt på en krigszone. Det betyder også, at vi bliver ved med at hjælpe, når verdens opmærksomhed er flyttet et andet sted hen, så vi kan sikre os, at arbejdet bliver gjort færdigt.

Vi hjælper de forsømte, som andre ikke når ud til, fordi vi værdsætter individet og vil undgå at lade nogen i stikken. Vi bestræber os på at være så effektive som overhovedet muligt og sikre os, at de, der er mest i nød, modtager og bruger den hjælp, vi yder. Vi styrker mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande, så de kan overvinde fattigdom og marginalisering.

Mission Østs arbejdskompas

I Mission Øst bruger vi følgende centrale tilgange i vores arbejde:

Inklusion: Inklusion indebærer, at ingen skal lades i stikken på grund af køn, handicap, religion, etnisk baggrund eller andre faktorer. Vi lægger stor vægt på en rettighedsbaseret tilgang, og vi bekæmper bl.a. fattigdom ved at styrke kvinders rettigheder og muligheder.

Modstandsdygtighed: Lokalsamfund, der er ramt af naturkatastrofer, har ikke blot brug for at komme sig så hurtigt som muligt – de skal også kunne reagere bedre på fremtidige katastrofer. Vi lægger vægt på både nødhjælp, genopbygning og udvikling for at gøre sårbare lokalsamfund mere robuste fremover.

Ansvarlighed og partnerskab: Vi har pligt til at være åbne og ansvarlige, når vi arbejder med sårbare mennesker og udsatte lokalsamfund. Over for vore offentlige og private støtter er vi forpligtet til at bruge midlerne korrekt. Denne forpligtelse præger alt vores arbejde.

Kvalitetsstandarder

Mission Øst har tilsluttet sig en række internationale standarder for kvalitet og ansvarlighed. Det vigtigste formål med at følge dem er at sikre kvaliteten af hjælpen, vi yder. I 2017 modtog Mission Øst den eftertragtede CHS-certificering. Den er kun blevet tildelt få organisationer, der udfører arbejde af højeste kvalitet. De to andre vigtige kvalitetsstandarder for vores programmer er Røde Kors’ Code of Conduct og Sphere Project Standards.

Vi offentliggør en årlig klagehåndteringsrapport, som kan findes under Publikationer på vores hjemmeside - her

FN’s verdensmål

Det overordnede princip om ikke at lade nogen i stikken, der indgår i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, er uhyre relevant for Mission Østs arbejde og vores vision om at give mennesker i kriseramte lande de rigtige redskaber til at overvinde fattigdom og marginalisering. Vi dækker mange af de 17 verdensmål i vores hjælpeprogrammer og fokuserer især på disse mål: 1. Afskaf fattigdom; 2. Stop sult; 5. Ligestilling mellem kønnene; 6. Rent vand og sanitet;10. Mindre ulighed, 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner og 17. Globale partnerskaber

Lokale samarbejdspartnere

Mission Øst samarbejder ofte med lokale partnere i de lande, vi arbejder i. Denne form for samarbejde har mange fordele, bl.a. adgang til lokal viden, styrkelse af civilsamfundet i et kriseramt land og kontinuitet i hjælpearbejdet.   

  • Den lokale samarbejdspartner har god viden om lokale forhold, gode lokale kontakter og en forståelse for lokalbefolkningens behov.

  • Samarbejdet med Mission Øst styrker den lokale samarbejdspartners kapacitet – og styrker dermed hele civilsamfundet i et kriseramt land.

  • Mission Øst bliver ikke nødvendigvis i et land på ubestemt tid. Et samarbejde med en lokal partner sikrer, at hjælpearbejdet kan fortsætte, når vi ikke længere er der.

Anmeldelser og evalueringer

Mission Øst er forpligtet til at lære af vores interventioner og aktiviteter. Vi gennemfører regelmæssigt gennemgange og evalueringer af vores programmer for løbende at forbedre alt, hvad vi gør, og for at sikre, at vores fremgangsmåder gør en reel forskel for mennesker i nød.