Rent vand og sanitet

Rent vand og sanitet

Hvad handler dette mål om?

Adgang for alle til drikkevand, sanitet og hygiejne (inkl. kvinder/piger/sårbare grupper), og lokalbefolkningers deltagelse i forbedring af vandkvalitet og sanitetsforhold.

Hvordan indfrier Mission Øst dette mål?

Mål 6.1 og 6.2 (adgang til rent drikkevand og sanitet) bliver imødekommet af Mission Østs WASH-programmer i flere programlande. Som led i vores WASH-programmer fremmer vi lokalbefolkningens deltagelse og ejerskab i forhold til at forbedre vandkvaliteten og sanitetsforholdene.

Relevante Mission Øst-lande: Afghanistan, Irak, Nepal, Tadsjikistan