Overcoming

Overcoming - om ikke at famle i blinde selvom man ikke kan se

Mission Øst har lavet en ny kortfilm: "Overcoming - om ikke at famle i blinde selvom man ikke kan se" (synstolket verion)

Filmen handler om hverdagen for to unge med et handicap i et I-land som Danmark og et udviklingsland som Nepal. Om fysiske og mentale udfordringer som blind og kampen for ikke at være særlig - men at være selvstændig.

Book jeres egen filmvisning og foredrag!

Har du, dine venner, kolleger, elever eller medlemmer lyst til at se filmen og få et dybere indblik i hvordan det er at leve med et handicap i Nepals fattigstigste og mest ufremkommelige bjergegne, kan du booke et foredrag.

Et vilkår - ikke en begrænsning

Vi har alle prøvet det: at vores fysik sætter en grænse for, hvad vi kan præstere. Og vi har alle hørt det: at fysiske udfordringer kan overkommes via sindets kraft.

Men der findes mennesker, for hvem det at overvinde fysiske begrænsninger ikke er et fritidsprojekt, men et permanent livsvilkår. Og faktisk handler det mentale arbejde for dem primært om at overbevise sig selv og andre om, at man netop ikke er særlig. At det ikke er ekstraordinært at overkomme det fuldkommen ordinære - det, som alle andre mennesker gør i deres helt almindelige liv.

Sådanne mennesker er Gohugora og Mathias. Gohugora er en pige i Nepal, Mathias en dreng i Danmark. Der er mere end 6.500 km mellem dem – men de deler den samme ambition: at vise sig selv og deres omverden, at det, at de ikke kan se, ikke gør dem til noget særligt. For Gohugora og Mathias er deres blindhed et vilkår, ikke en begrænsning.

Mission Øst har, med støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), lavet en film om dem for at vise, hvordan det er at have en hverdag med et handicap i et I-land som Danmark og et udviklingsland som Nepal.

Mathias
Gahugora

Udfordringen er ikke at være særlig

Alligevel oplever Gohugora og Mathias, at mange i deres omverden behandler dem som ”glas”. På paradoksal vis betyder det for dem begge, at det at vise, at man ”er helt normal” ofte er en større udfordring end ikke at kunne se.

Forskellige men ens

Til trods for de to vidt forskellige kulturelle kontekster, fysiske rammer og materielle privilegier, er Mathias’ og Gohugoras hverdag på ét punkt bemærkelsesværdigt ens:
De bruger al deres energi på at vise sig selv og andre, at der faktisk ikke er noget særligt ved dem, bare fordi de tilfældigvis er blinde. På hver deres måde gør de begge selve termen ”kropsinkapabel” til skamme, som f.eks. når Gohugora bevæger sig rundt i Nepals bjerglandskab som alle de andre jævnaldrende. Eller når Mathias scorer i FIFA på sin PlayStation 4 eller i Goal Ball, en holdsport for blinde, uden at kunne se målet.

…” Prøv at lukke øjnene og spil en FIFA kamp. Så kan du se, hvor svært det er,” siger Mathias.

Du kan gøre en forskel for piger og kvinder som Gohugora

I Nepal er der masser af piger som Gohugora, især i Karnali-regionen hvor Gohugora bor. Her er antallet af mennesker med handicap flere gange højere end i resten af Nepal, dels på grund af den massive fattigdom, dels på grund af de store ulykkesrisici, der er forbundet med at bo i de stejle bjerge uden beskyttelse.

Desværre betyder det ikke, at der er en større tolerence over for mennesker med handicap. Tværtimod. Som for Gohugora, er vold, diskrimination, udstødelse og udskaming en del af hverdagen for mennesker med handicap i Karnali. Men det kan du hjælpe os med at ændre på. Det kan du ved at støtte Mission Østs projekter i Nepal, der arbejder med oplysning om rettigheder for mennesker med handicap og tilbyder skolegang til børn og unge med handicap, der lades i stikken af uddannelsessystemet.

150

Donér

Om Mission Øst

Mission Øst er en dansk hjælpeorganisation, der laver både nødhjælps- og udviklingsarbejde i det tidligere Sovjet, Asien og Mellemøsten.

Inklusion er et tværgående fokus i organisationens programmer. Særligt projekter orienteret mod inklusion af mennesker med handicap har været et af Mission Østs kendemærker. På baggrund af mangeårig erfaring med inklusion af mennesker med handicap har Mission Øst, som den eneste ngo på verdensplan, udarbejdet en inklusions-guide, der giver konkret vejledning til virksomheder og institutioner, der ønsker at skabe mere inklusion på arbejdspladsen.

Læs Towards Inclusion - a guide for organisations and practitioners

SDG4

Mål 4 handler om at sikre alle lige adgang til en rummelig kvalitetsuddannelse og stoppe diskrimination af bl.a. piger, minoritetsgrupper og mennesker med handicap i uddannelsessystemet

SDG10

Mål 10 om at styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status. 

SDG11

Mål 11 om at give alle mennesker sikre, tilgængelige og bæredygtige lokalsamfund, offentlige rum og adgang til transportsystemer, særligt med henblik på at inkludere sårbare befolkningsgrupper med særlige behov.

SDG

Hovedparten af Mission Østs arbejde kobler sig til verdensmålene 1,2,5,6,10, 16 og 17 men enkelte projekter kobler sig også til andre af verdensmålene. Inklusion er et tværgående element i alle vores projekter. 

Del denne side