Vand er tungt, når det skal bæres

Når der er en halv times gang til rent vand, går man let på kompromis med sundheden.

Vand er tungt og bliver sparet på, når det skal bæres lang vej hjem. Bad er sjældent, og potter og pander får måske ikke det store skyl efter brug. Vandet opbevares i store spande, og bakterier fra toiletbesøg bliver let blandet med det rene vand. Dette var hverdagen for Juyang Hui, siden hendes hjem i 2012 blev skyllet væk efter en kraftig tyfon. Dengang hjalp Mission Øst med at genopbygge husene i landsbyen Sony uden for Kujang, hvor den 34-årige kvinde bor sammen med sin mand og otte-årige søn. Men fordi vandsystemerne også blev ødelagt i tyfonen, måtte hun to gange om dagen gå en halv time for at komme til den nærmeste brønd og hente vand til sin familie.

Nu har Mission Øst i samarbejde med de lokale myndigheder også bygget nye vandsystemer.

“Den første dag, der kom vand ud af vandhanen, var det som en drøm, der gik i opfyldelse,” fortæller Kim Juyang Hui glædestrålende.

“Der er bedre hygiejne og bedre sygdomsforebyggelse nu,” siger hun. Det, at hun nu har vand til rådighed i huset 24 timer i døgnet, gør, at hendes otte-årige søns helbred er blevet meget bedre.