Manglende mad gør tilskud livsvigtigt

Udsigterne for i år tyder på et stort underskud i fødevareproduktionen i Nordkorea. Med et par måneder til næste høst, er det livsvigtigt for børnene at få ekstra hjælp.
 
FN udsendte i marts en prognose for høsten på verdensplan i 2013. Her fremhæves Nordkorea som et land med et ”exceptionelt underskud i den samlede fødevareproduktion” og FN anslår, at 2,8 millioner sårbare mennesker har brug for hjælp udefra.
 
Nogle af dem er de ca. 750 børn på de tre børnehjem i byen Haeju, som Mission Øst sørger for livsvigtigt fødevaretilskud til. Børnene er nogle af de mest udsatte, fordi de mangler familie til at tage hånd om dem. I november sidste år viste Mission Østs undersøgelser, at hele 92 procent af børnene er kronisk underernærede, og det betyder, at de ikke har meget at stå imod med.
 
I Nordkorea er der kun lidt mad tilbage på lagrene i foråret og efteråret, hvor den foregående høst er spist, og den næste endnu ikke er moden. Hvis høsten bliver dårlig, er der risiko for, at lagrene løber helt tør. Det er særligt i disse perioder, at der er stort behov for hjælp.
 
Kronisk fødevaremangel

”I Nordkorea handler det både om hjælp her og nu, men også om det lange, seje træk. Landet kan simpelthen ikke producere mad nok, og den internationale fødevarehjælp er utilstrækkelig. Behovet for hjælp er stort, men det er vigtigt, at vi ikke giver op. Hvert eneste menneske har en uendelig værdi, og vi må gøre, hvad vi kan for dem, vi har adgang til,” siger generalsekretær Kim Hartzner.
 
I Nordkorea køber indbyggerne ikke mad, men får tildelt rationer gennem et offentligt distributionssystem. Når der ikke er mad nok i systemet, bliver rationerne skåret ned, og for mennesker, der i forvejen ikke får mad nok, kan det være fatalt. Derfor er hjælp udefra, fra eksempelvis Mission Øst, helt afgørende.
 
Ineffektivt landbrug

Nordkorea er afhængig af fødevarehjælp udefra, fordi landet ikke har landbrugsjord nok til at brødføde sin befolkning. Udbyttet er heller ikke stort, fordi der mangler gødning, og landbrugsproduktionen som regel bliver udført ved håndkraft.

Nyheder fra Nordkorea

Ingen tilgængelige nyheder.