I Nordkorea bliver klimaforandringer til naturkatastrofer

”Fattige lande er sårbare over for ekstremt vejr og har ingen buffer, når der kommer tørke og oversvømmelser,” siger meteorolog Mikael Jarnvig. Mission Øst søsætter nu et drivhusprojekt, der skal gøre nordkoreanske bønder selvforsynende.

Fattige lande som Nordkorea har intet at stå imod med, når de rammes af tørke og oversvømmelser, fortæller meteorolog Mikael Jarnvig, der også er ambassadør for Mission Øst.

”Vejret bliver mere og mere ustabilt. Det kræver meget af et landbrug. Og her har et land som Nordkorea ikke de store ressourcer at stå imod med. De mangler en buffer,” siger han.

Kamp mod naturens kræfter

Kim Hartzner var selv vidne til nordkoreanernes kamp mod naturen, da han besøgte landet i juni måned. Her så han kolonner af bønder grave dybt i den knastørre jord for at finde fugt nok til at plante stiklinger af ris.

”Hvis vi ikke gør noget, står vi over for en ny katastrofe,” siger han og forklarer: ”70-80 procent af risene er der slet ikke vand til. Det er en katastrofe, for ris skal stå i vand. Vandkanaler og volde omkring markerne er til ingen nytte, fordi der ganske enkelt ikke er vand at fylde dem med.”

Lige nu er 70 procent af befolkningen – 18 millioner mennesker – afhængige af det statslige fødevareprogram, vurderer FN i en ny rapport, der også fortæller, at fødevare-rationerne er sat ned til 250 gram per person. Det er det laveste niveau siden fødevarekrisen i 2012.

Klimaforandringer fører til naturkatastrofer

Nordkorea er tit ramt af voldsomme naturkatastrofer. I midten af 1990’erne medførte det udbredt hungersnød, som kostede op mod en million nordkoreanere livet.

Men hvorfor er lande som Nordkorea gentagne gange på ”øretævernes holdeplads” når det gælder naturkatastrofer?

Mikael Jarnvig er meteorolog ved DR Vejret og forklarer, at både tørke og oversvømmelser i regionen skyldes klimaforandringer, der igen skyldes global opvarmning, som kommer af et for stort udslip af drivhusgasser. Og det er lande som Nordkorea ikke rustet til at håndtere.

”Det er ikke klimaet i sig selv, men sårbarheden over for klimaet, der er problemet. Og her er et land som Nordkorea ekstremt sårbart på grund af fattigdom og isolation,” siger meteorologen.

Velstand skaber buffer

Mikael Jarnvig forklarer, at Nordkorea ikke er mere udsat for voldsomt vejr end andre lande, men at de ligesom i andre fattige lande ikke har råd til at beskytte sig, når der kommer en tropisk storm, der får vandet til at trænge langt ind på markerne og ødelægge afgrøderne.

”Hvis dette skete i Danmark – og gentog sig år efter år – ville vi køre bulldozere ud med kampesten og lave store diger. I kraft af vores velstand er vi mere fleksible og klar til at indrette vores fødevareproduktion efter vilkårene. Men det kan et land som Nordkorea ikke. De har masser af udfordringer i forvejen og har ikke den fornødne teknik til fx at variere afgrøderne, kunstvande og dræne. Der er stort set ingen buffer. Hvis der indimellem er et år med dårlig høst siger det ’bang!’, fordi de i forvejen er underdrejede,” forklarer Mikael Jarnvig.

Bønder tigger om hjælp til plastdækning

Det er her, hjælpen fra Mission Øst redder liv. Både gennem en saltvandsindsprøjtning i form af fødevarehjælp, hvor omkring 50.000 børn på børnehjem, i børnehaver og i skoler fik proteiner, mineraler og vitaminer efter fødevarekrisen i 2012. Og ved at genopbygge over 500 huse efter en voldsom oversvømmelse i landet samme år. Men mest af alt ved at sikre en bæredygtig udvikling, der kan gøre nordkoreanerne selvforsynende.

”Bønderne tiggede os om plastdækning, som kan holde fugten inde og solen ude,” fortæller Kim Hartzner efter turen til Nordkorea i juni. ”Det er vigtigt, at afgrøder og grøntsager bliver beskyttet mod solen om sommeren, hvor temperaturen kan stige til over 35 grader. Vi vil derfor hjælpe bønderne – og børnehjemmene – med materialer, så de i fremtiden kan blive selvforsynende med sunde afgrøder og friske grøntsager.”

Nyheder fra Nordkorea

Ingen tilgængelige nyheder.