Effektiv hjælp kan forebygge truende fødevarekrise i Nordkorea

Sommerens hedebølge i Nordkorea har udtørret majshøsten og gjort den underernærede befolkning endnu mere afhængig af hjælp udefra, fortæller Mission Østs generalsekretær efter besøg i landet. Mission Øst sikrer vandforsyning og effektiviserer landbruget.

Alt tyder på, at Nordkorea står over for en ny, alvorlig fødevarekrise. Sommerens hedebølge med op til 40 graders varme i løbet af en måned har især udtørret landets majsmarker. Høsten ventes reduceret med 30 procent.

- Jeg har set kilometervis af udtørrede majsplanter. Jeg har set majskolber, der kun er vokset til en tiendedel af den størrelse, de burde have. Jeg har set bekymring i bøndernes øjne. For majsen plejer at dække mellem 30 og 50 procent af deres fødevarebehov, fortæller læge og generalsekretær Kim Hartzner, der netop er vendt hjem fra Nordkorea.

10 millioner nordkoreanere er sårbare over for sygdomme

En fejlslagen høst vil gå hårdt ud over befolkningen, hvor 40 procent - 10 millioner mennesker – i forvejen er kronisk underernærede. Hvert fjerde barn under fem år er underernæret og dermed sårbart over for alvorlige sygdomme. Fire procent af børnene under fem år – godt 50.000 børn - har akut brug for hjælp, fordi de er i fare for at miste livet af mangel på næringsstoffer.

Der er brug for hjælp nu – både nødhjælp og udviklingshjælp, fortæller Kim Hartzner:

- Der er brug for fødevarebistand til de udsatte grupper lige nu. Det vil sige børn under fem år, gravide og ammende kvinder, ældre mennesker og mennesker, som i forvejen er syge. Det sørgelige er, at kriser altid går ud over de mest udsatte. De lider under omstændigheder, som de slet ikke selv er herrer over.

Træplantning og dyrkning går hånd i hånd

Ud over akut nødhjælp er der også brug for at sikre nok fødevarer i fremtiden, pointerer han. Derfor er Mission Øst fuldt engageret i landbrugs- og vandforsyningsprojekter.

- Vi planter træer på skråninger, så man fastholder jorden, for at den ikke skal skride, når tyfoner sender vandmasser ned over bjergene. I år har en planteskole, vi har hjulpet, kunnet sætte 3 millioner små træer ud på 500 hektarer af de skrånende områder i et fjerntliggende bjergområde. Den nordkoreanske regering har givet bønderne lov til selv at udnytte de afgrøder, de kan dyrke på skråninger med en hældning på over 15 grader, hvilket er et vigtigt bidrag til at øge befolkningens fødevaresikkerhed.

Mission Øst giver også materialer til at bygge drivhuse og opstille solbeskyttende skærme på markerne.

Synet af underernærede børn sidder i kroppen

Samtidig har Mission Øst sikret vandforsyning til hundredvis af familier og børn:

- 40 procent af befolkningen har ikke adgang til rent drikkevand, men må hente vand i floder og damme. Dermed bliver de syge og får diarré med risiko for vandbårne sygdomme. Kun halvdelen af skolerne har rindende vand. Heldigvis har vi kunnet sikre rent vand til 400 familier, og jeg var ude på en skole, hvor vi i samme område har bygget et vandsystem, der giver rent drikkevand til 350 skolebørn.

Men vi kan gøre langt mere, siger Kim Hartzner indtrængende.

- Fødevarekrisen i 2012 sidder stadig i kroppen på mig. Jeg har besøgt Nordkorea otte gange, men dengang mødte jeg børnehjemsbørn, der var så afkræftede, at de ikke kunne rejse sig fra betongulvet. Vi sendte med det samme kosttilskud med mineraler, proteiner og vitaminer til 50.000 børn, fortæller han.

Vi kan hjælpe meget mere!

Nu håber generalsekretæren, at en hurtig og effektiv indsats kan forhindre en lignende fødevarekrise:

- Vi må kunne gøre langt, langt mere! Når et land lider, er det jo mennesker, børn, og i forvejen ekstremt udsatte familier, der lider. Og så tænker jeg: Dem må vi da kunne hjælpe!

Og han oplever, at hjælpen bliver værdsat og projekterne fuldført:

- Jeg har nu været rundt og set alle systemerne, som vi har betalt for, og det er, som det skal være og stort set udført til punkt og prikke. De har været nøjeregnende og dygtige. Det vil sige, at man kan hjælpe og gennemføre noget effektivt hjælpearbejde i Nordkorea. Men vi er afhængige af private gaver, slutter generalsekretæren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baggrund

Nordkorea har omkring 25 millioner indbyggere, som siden midten af 1990’erne har kæmpet med konsekvenserne af økonomisk tilbagegang og hyppige naturkatastrofer. Dette har ført til udbredt mangel på mad, som i midten af 1990’erne kostede op mod en million nordkoreanere livet. Mission Øst har hjulpet den nordkoreanske befolkning siden 2011 og er i dag engageret i landbrug, vandforsyning og genopbygning efter en oversvømmelseskatastrofe i august 2016.