Alliancer og donorer | Mission East

Alliancer og donorerAlliancer og netværk

  EU Cord logo EU-CORD (Christian Organisations in Relief and Development) har en vision om en verden uden fattigdom, hvor ingen mennesker bliver holdt ude, og alle kan være med til at forme fremtiden. Målet er at udrydde fattigdom og social eksklusion og give fattige mennesker mulighed for at blive hørt. EU-CORD vil bidrage til dette på en afgørende og genkendelig måde gennem et gensidigt samarbejde.  
  Integral er en global alliance bestående af en række kristne hjælpeorganisationer, der arbejder sammen om at sikre en mere effektiv indsats over for fattigdom i hele verden. Integrals mål at skabe helhedsorienterede forandringer for flere fattige mennesker ved at skabe muligheder for samarbejde for medlemmerne inden for katastrofehåndtering og -samarbejde (Disaster Management & Collaboration). Læs mere her
ISOBRO  
VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies)

 

Globalt Fokus

Globalt Fokus 
Dansk Missionsråds udviklingsafdeling (også donor)  

 

 

 

CISU (også donor)

 

 

Core Humanitarian Standard Alliance

 

Største donorer

 

Det Danske Udenrigsministerium

 

 

Det Norske Udenrigsministerium 

Tysklands Udenrigsministerium 

 

The European Commission's Humanitarian Aid department (ECHO)

"Helping when needed most"

European Commission: Development and Cooperation - EuropeAid