Civil Society in Development (CISU)

CISU (Civilsamfund i udvikling) er en sammenslutning af danske udviklingsorganisationer. CISU støtter medlemmernes arbejde gennem kurser og rådgivning, repræsentation over for beslutningstagere og projektstøtte finansieret af Udenrigsministeriet. Mission Øst har været medlem siden 2007.