Mission Øst Nepal

Unge piger bekæmper klimaforandringer

Klimaforandringerne har for alvor sat sit præg på Nepal, hvor man i de udsatte bjergområder er dybt afhængig af et sundt økosystem for at kunne skaffe mad på bordet i de fattige områder. Det har en gruppe af unge piger besluttet sig for at gøre noget ved.

I landsbyen Unapani, der ligger i Sarkegad kommune i Nepal, er befolkningen og hele området hårdt ramt af klimaforandringer. Det bliver kun værre år for år. Uregelmæssig nedbør, langvarig tørke og skovbrande har tydeligt været grund til fortsat dårligere høst og dermed færre afgrøder fra landbruget. Det truer både fødevaresikkerheden og har også en negativ indvirkning på borgernes levebrød.

Befolkningen fælder tærer, så arealerne kan bruges til græsning af dyr. I et sårbart økosystem giver fældning af træer en stor risiko for naturkatastrofer som jordskred, oversvømmelse og stenskred. Og befolkningen mangler ofte både foder til dyrene og brænde til madlavning m.m.

Der er simpelthen behov for flere træer og mere skov i området.

Unge piger gør noget ved det

Nu har 25 unge piger fra gruppen Namuna taget skovlen i egen hånd i projektet SAMARTHYA, som blev oprettet i 2019. Flere af pigerne har fået kurser i, hvordan klimaforandringer påvirker naturen, hvordan mennesker tilpasser sig de nye klimaændringer og hvordan man får de lokale politikere i tale, så de kan handle.

Mission Øst Nepal klima

I dag er denne unge teenage-gruppe af aktive klimaforkæmpere stærkt involverede i at skabe synlighed om klimaforandringerne i området, både gennem kampagner og ved hjælp af fortalervirksomhed, hvor de får politikere i tale. Ud fra disse aktiviteter har de lavet en handlingsplan, så de kan føre deres læring og viden ud i virkeligheden gennem aktiviteter og kampagner, der handler om vigtigheden af skovrejsning og beskyttelse af plantediversiteten.

220 træer plantet

Projektet har fået stor opbakning og er resulteret i en stor træplantningsaktivitet, hvor pigerne har plantet 220 træer såsom fyr, poppel, gran og andre sorter, der passer til miljøet i bjergene. Som et led i deres skole passer de planterne, som de vander hver fredag i deres fritime. De bærer vand i spande og sørger for at passe og pleje hele plantagen. De er fast besluttede på at beskytte naturen, selv om det er hårdt arbejde. Ikke for deres egen skyld, men fordi de ved, at det sikrer landsbyen i fremtiden ved at reducere risikoen for jordskred i regionen, samtidig med de bidrager til at dæmme op for klimakatastrofer.

Miljøoprydning som fællesprojekt

Udover træplantningsprojektet har gruppen af piger taget skridtet videre og står for et større miljøoprydningskampagne. Gennem oplysning om miljøet og muligheden for genbrug af plastik samler de hver anden måned landsbyen til at rydde op og samle plastik i naturen og i floden Tatopani Khola.

Pigerne deler deres viden om klima- og miljøspørgsmål med de øvrige indbyggere i landsbyen – bl.a. gennem gadeteater og informationskampagner. Og det bliver taget godt i mod. Både befolkningen i landsbyerne, skolen og kommunen er meget begejstrede for pigernes initiativer og bakker op om deres arbejde. Det er med til at motivere pigerne til at fortsætte deres vigtige mission om at skabe synlighed og engagement på miljø- og klimaområdet.

De vil derfor fortsætte deres miljøoprydningskampagner i landsbyen. Samtidig vil de dele deres viden til andre interesserede gennem aktiviteter, der skaber opmærksomhed på miljø- og klimaspørgsmål. Med anerkendelse fra de lokale myndigheder håber gruppen, at de kan få støtte til deres aktiviteter også i fremtiden.

Foto: Gruppen af unge teenagepiger har taget skovlen i egen hånd og har plantet 220 træer, der skal dæmme op for jordskred og oversvømmelser samt gavne miljøet.

300
dkk

Donér