Sorus piger gør folk brandbevidste

Landsbyen Soru i et af Nepals mindst udviklede distrikter plages af brande, og ofte er folk selv skyld i dem. Det har en gruppe piger sat sig for at gøre noget ved.

Af Kim Wiesener, kommunikationsmedarbejder

Hold tændstikker og lightere væk fra børn. Vær forsigtig med ild, når du laver mad. Husk at slukke ilden, når du ikke bruger den længere. Og når du arbejder på marken eller i skoven, så brug kun ild, hvis det er meget nødvendigt.

Disse nyttige råd får indbyggerne i den fattige landsby Soru i det vestlige Nepal serveret på deres dørtærskler, når en gruppe aktive piger lægger vejen forbi deres hjem for at gøre dem mere bevidste om faren ved brande – og hvordan man undgår dem. Pigegruppen er blevet trænet i  brandforebyggelse som led i et Mission Øst-støttet projekt, der går ud på at oplyse befolkningen om katastrofeforebyggelse og klimatilpasning.

Tæt på skoven

Pigernes oplysningsarbejde sker på en nok så alvorlig baggrund. Deres landsby ligger tæt på en skov, og den er jævnligt plaget af skovbrande. Husene står så tæt sammen, at en brand i et enkelt hus kan gå ud over dem alle. Samtidig er Sorus indbyggere dårligt uddannede og har tidligere haft alt for ringe indsigt i årsagen til og forebyggelse af brande og andre katastrofer.

”De grundlæggende årsager til de ofte forekommende brande i vores landsby er den manglende omhu og bevidsthed i omgangen med ild – både i hjemmet og på marken eller i skoven,” siger pigegruppens voksne leder, Rajpura Yogi.

Soru ligger i Mugu-distriktet, der anses for at være et af Nepals mindst udviklede. Mugu bliver ofte ramt af katastrofer som jordog stenskred, oversvømmelser, tørke, brande, hungersnød og voldsomme uvejr.

Sårbart land

I det hele taget er Nepal meget sårbart over for katastrofer – både naturlige og menneskeskabte. Landet indtager fjerdepladsen på den globale liste over sårbarhed over for klimapåvirkninger, og Nepal er nr. 11 blandt landene med den største risiko for jordskælv. Det voldsomme jordskælv i april 2015, der kostede omkring 9.000 menneskeliv, var et af de seneste eksempler på sårbarheden.

Så meget desto vigtigere er det at oplyse befolkningen om diverse risici. Den træning, som indbyggerne i Soru har været igennem, gør dem bedre rustede til at forebygge og mindske effekten af katastrofer, konstaterer Rajpura Yogi.

”Vores pigegruppe vil være aktivt engageret i lokale kampagner for katastrofeforebyggelse og tilpasning til klimaforandringer,” siger hun.

Donér