Af Svend Løbner 29. jan 2021 |

Piger som Amina kæmper sig fri af undertrykkelse

Mission Øst hjælper piger og kvinder i Nepal med at komme fri af en ældgammel tradition, der henviser dem til udhuse og kostalde en uge hver måned. Amina er en af dem.

Tænk, at blive systematisk diskrimineret på grund af sin status og sit køn. Ikke at få mad nok, blive tvunget til hårdt husarbejde og isoleret i beskidte udhuse og stalde under menstruation. Det er virkeligheden for nogle af Nepals piger og kvinder.

En af dem er unge Amina, der blev bortgift og gravid som teenager. Efter hun havde født, blev hun udelukket fra hjemmet.

- Bagefter var jeg tvunget til at bo 15 dage mellem køer i en kostald, hvor jeg ikke fik ordentlig mad, fortæller hun.

Ældgammel overtro

Chhaupadi kaldes den ældgamle overtro om, at kvinders blod ved fødsel og menstruation påkalder sig gudernes vrede. Derfor bliver piger og kvinder betragtet som urene, besmittede og “urørlige” og henvises til stalde og skure, mens de bløder.

Traditionen er forbudt i Nepal, men praktiseres i vidt omfang i fjerntliggende landsbyer. Den er med til at fastholde piger og kvinder nederst i samfundet.

Henvist til kostald hver måned

Det er en af årsagerne til, at piger i landdistrikterne ender med at droppe ud af skolen og blive gift, mens de er teenagere. De får mange børn i en ung alder, deres arbejdsbyrde vokser, og de bliver nedslidte og syge.

Da Amina var 13 år, døde hendes mor. Faren bortgiftede hende, da hun var 14, og som 15-årig blev hun selv mor. Samtidig skulle hun passe hus for 11 familiemedlemmer.

- At blive mor er det sværeste, jeg har oplevet. Jeg besvimede i to timer under fødslen, fortæller Amina.

Stemplet som urørlig

Ifølge Chhaupadi må piger efter fødsel og under menstruation ikke spise grøntsager, for det vil ifølge traditionen gøre de andre grøntsager dårlige. Hun må ikke røre ved landsbyens fælles vandpumpe, for det vil forurene vandet. Ingen måtte røre ved hende, og hvis hun skal vaske sig, må hun gå ned til floden. Hun må heller ikke gå i skole.

I hytter, udhuse og stalde er piger som Amina nødt til at tænde bål for at lave mad og holde varmen. Alene sidste år døde 13 piger af slangebid og røgforgiftning på grund af dette i Palanta kommune, hvor hun bor.

Opbakning i læsegrupper

Mission Øst hjælper piger som Amina gennem læsegrupper. Her bliver Nepals piger og kvinder bevidstgjorte om deres rettigheder. Pigerne tør tale ud om deres problemer, får viden om menneskerettighederne og opbakning til endda at demonstrere for deres rettigheder.

Også forældrene inddrages, så de opgiver Chhaupadi-traditionen og giver pigerne mulighed for at skabe deres egen fremtid. Og skoler opfordres til at bygge ordentlige toiletforhold for piger, så de kan gå i skole – også under deres menstruation.

Læs her, hvordan du kan hjælpe piger og kvinder fri af undertrykkelse.