Projektet 'Modstandsdygtig Lokaludvikling i Himalaya', som Mission Øst er en del af, vil ændre udviklingen har skabt ekstra pres på befolkningen i det i forvejen udsatte Palata-distrikt i Nepal
Af Lena Stennicke 11. feb 2021 |

Nyt liv til døde skove i Himalaya

Klimaforandringer har skabt ekstra pres på befolkningen i det i forvejen udsatte Palata-distrikt i Nepal. Både deres agerjorder og skove har taget skade, og det er svært at få mad på bordet. Nu vil et projekt, Mission Øst er en del af, ændre den udvikling.

Vedvarende tørkeperioder, uregelmæssig nedbør og andre klimarelaterede problemer har gjort området omkring landsbyen Thirpu til et af de tørreste og mest underudviklede områder i landdistriket Palata i Kalikot, et fjerntliggende og svært tilgængeligt bjergdistrikt i Nepal.

Det ændrede klima er gået hårdt ud over landbrugsjorden, så den lokale befolkning har svært ved at dyrke mad nok til at brødføde deres familier fra deres jorder.

Tørke og jordskred

De lokale skove havde taget skade af overudnyttelse, blandt andet fældning af træ til bål, hvilket har medført tørke og ufrugtbare bakkeområder omkring landsbyerne i Palata. Endvidere har det ændrede klima ført til perioder med meget lidt regn og andre med skybrud. Det førte til jævnlige jordskred, og jordene bidrog heller ikke som fødekilde for lokalbefolkningen, men blev i stedet dårligt udnyttet som græsningsområder for kvæg.

Efter flere mislykkede forsøg på at genoprette skovene overdrog myndighederne skovområderne til lokalbefolkningen i et 40-årigt lejemål, og så begyndte der at komme skred i udviklingen.

Nye træer bliver sat i jorden

Der blev igangsat et projekt ved navn 'Modstandsdygtig Lokaludvikling i Himalaya' i samarbejde med distriktskommunen og støtte fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). Mission Øst har leveret teknisk bistand og erfaring fra utallige lignende projekter, såsom hvilke sorter der er optimale, hvornår det er bedst at plante og så videre. 

Derudover har Mission Øst uddannet lokalbefolkningen i at passe på de lokale skove. Det var vigtigt i første omgang at skabe offentlig bevidsthed om behovet for at bevare skovområderne og værdien af disse.

Projektet købte 200 olivenplanter, og lokalsamfundet gik sammen om også at plante citron-, oliven-, granatæbletræer og andre træsorter i det, der nu hedder Kalashilla Skov.

Skovens beskyttelse

Fru Kali Damai, som er medlem af det udvalg, som repræsenterer brugerne af skovene, er klar over vigtigheden i at beskytte skovene og den kilde til mad, de repræsenterer: "Folk fra lokalsamfundet opfordres til at beskytte skoven, så den vil være gavnlig på lang sigt."

På grund af blandt andet Mission Østs store arbejde med at skabe opbakning og informere omkring projektet, er det også lykkedes at få tildelt midler fra de lokale myndigheder til at bygge en stensætning omkring skovene, så de bliver beskyttet. Endelig er det nu fuldstændig forbudt at græsse kvæg i skovene. 

Skoven bliver en vedvarende kilde 

Nu er træerne og planterne bevaret og skovene vokser frem. Inden længe kan lokalsamfundet begynde at høste frugterne fra de nye skove, hvilket vil blive en stor hjælp i deres daglige kamp for at sikre mad på bordet.

Projektet har også etableret et vandreservoir i området til vanding af træerne, så skoven er sikret som en bæredygtig kilde til brænde og tømmer, urter osv. for samfundet i lang tid fremover. Skoven vil også sikre landsbyen mod jordskred og vil også gavne samfundet økonomisk på lang sigt.

Kalashilla Skov er ved at blive en ’model-skov’ for hele landdistriktet til inspiration for lignende projekter.

Ved at plante træer kan lokalbefolkningen både brødføde sig, og de sikrer sig mod jordskred.

Ved at plante træer kan lokalbefolkningen både brødføde sig, og de sikrer sig mod jordskred.

Projektet købte 200 olivenplanter, og lokalsamfundet gik sammen om også at plante citron-, oliven-, granatæbletræer og andre træsorter.

Projektet købte 200 olivenplanter, og lokalsamfundet gik sammen om også at plante citron-, oliven-, granatæbletræer og andre træsorter.