Af Svend Løbner 27. feb 2021 |

Nepals kvinder frigøres fra traditionelt jerngreb

En ældgammel tradition forviser piger og kvinder til stalde og udhuse under deres menstruation. Kvinder undertrykkes og piger dropper ud af skolen. Men Mission Øst bevidstgør dem og støtter dem i kampen for ligeværd – helt i tråd med Zero Discrimination Day, som markeres verden over 1. marts.

Nul diskrimination! Det er budskabet fra FN og en række organisationer verden over – et budskab som Mission Øst støtter og implementerer i ni arbejdslande.

Zero Discrimination Day markeres hvert år den 1. marts og sætter fokus på alle menneskers ret til et værdigt liv uanset alder, køn, seksualitet, nationalitet, etnicitet, hudfarve, højde, vægt, erhverv, uddannelse og tro.

Henvist til kostald

I år er fokus især på ulighed mellem kønnene. I mange lande diskrimineres piger og kvinder trods landets love om ligestilling. I et land som Nepal er piger og kvinder prisgivet en ældgammel tradition, der henviser dem til udhuse og kostalde under deres menstruation. Traditionen er med til at holde kvinderne nede.

Men Mission Øst hjælper dem fri af traditionens jerngreb ved at bevidstgøre dem og deres familier om de internationale menneskerettigheder. 

Urene og ”urørlige”

Chhaupadi kaldes den ældgamle tradition, der bygger på en overtro om, at kvinders blod ved fødsel og menstruation påkalder sig gudernes vrede. Derfor bliver piger og kvinder betragtet som urene, besmittede og “urørlige”. Kvinderne må fx ikke røre ved landsbyens vandpumpe af frygt for at det vil forurene vandet. Pigerne må ikke gå i skole under deres menstruation.

Mange piger ender med at droppe ud af skolen og blive gift, mens de er teenagere. De får mange børn i en ung alder, deres arbejdsbyrde vokser, og de bliver nedslidte og syge.

Et løft til ligeværd

Den danske hjælpeorganisation Mission Øst løfter piger og kvinder i det nepalesiske samfund. Det sker gennem læsegrupper, hvor de tør tale ud om deres problemer, bliver bevidste om deres rettigheder, får styrket deres skolekundskaber og modtager opbakning til at demonstrere for deres rettigheder.

Også forældrene inddrages, så de opgiver Chhaupadi-traditionen og giver pigerne mulighed for at skabe deres egen fremtid. Og skoler opfordres til at bygge ordentlige toiletforhold for piger, så de kan gå i skole – også under deres menstruation.

Mission Øst rækker ud med nødhjælp og udvikling til de mest sårbare uanset baggrund i ni lande mod øst: Afghanistan, Armenien, Irak, Libanon, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan.