Nepals kvinder bliver stærkere

I det øde Karnali i Nepals bjerge spiller kvinderne en vigtig rolle i deres lokalsamfund. De har både ansvar og tunge arbejdsbyrder, men kun lille indflydelse på deres egen fremtid og landsbyernes udvikling. Det skal et nyt projekt ændre.
 
Som regel bliver drengenes skolegang prioriteret højest, og derfor er analfebtismen højere blandt kvinder i Karnali. I befolkningen opfatter man kvinder som svage, ikke så intelligente og som nogle, der bør fokusere på de hjemlige pligter. Den holdning har gjort kvinderne til en af de mest sårbare grupper.
 
The World Development Report 2012 fra Verdensbanken argumenterer for, at lighed mellem kønnene spiller en nøglerolle for den positive udvikling i verdens fattige lande. Sammen med partnerne KIRDARC og WWS arbejder Mission Øst derfor på at give Karnalis kvinders indflydelse ved at lære dem at læse og skrive, at lære dem om deres rettigheder og om, hvordan der sker en positiv udvikling i lokalsamfundene.
 
På den baggrund har Mission Øst, KIRDARC og WWS udviklet projektet ”I have a Voice: women advocating for development in Nepal”, som skal implementeres i Karnalis distrikter Humla og Mugu.
 
Projektet vil inkludere de mest sårbare og marginaliserede kvinder for at nedbryde den sociale eksklusion. Det er blandt andet dalitter (kasteløse), enlige kvinder, kvinder, som selv har eller har familiemedlemmer med handicap, og kvinder, der ikke kan læse og skrive.
Projektet er støttet af Projektrådgivningen

Læs mere om projektet her (Engelsk)
 

Donér