Nepalesere lærer at håndtere naturens luner

Mission Øst har som mål at gøre indbyggerne i afsides lokalsamfund klar til at reagere hurtigt og effektivt, når en katastrofe næste gang rammer dem.

Af Lizz Harrison, leder af Mission Østs program for katastrofeforebyggelse i Nepal, 3. juli 2017

For lidt over to år siden blev Nepal på få uger ramt af to kraftige jordskælv, der forårsagede voldsomme ødelæggelser. Næsten 9.000 mennesker omkom, og 20.000 blev såret. Mission Øst og samarbejdspartnere reagerede hurtigt med at yde livreddende støtte, men det tog dage at nå frem til nogle af de mest afsides lokalsamfund på grund af det uvejsomme terræn, jordskred og blokerede veje. I de første dage efter jordskælvet måtte disse lokalsamfund selv søge efter overlevende i ødelagte huse, yde førstehjælp og forsøge at skaffe rent vand. Men de var ikke forberedt på situationen, og de manglede de fornødne færdigheder. Det gør Mission Øst nu noget ved.

Sammen med den lokale afdeling af Red Barnet oplærer Mission Øst flere end 60.000 mennesker i katastrofeforebyggelse i fire af de hårdest ramte distrikter efter jordskælvet. Lokale komitéer bliver oprettet og trænet i at udpege naturlige farer og vurdere risikoen for en forestående katastrofe. De lærer også at inde ud af, hvem der er mest sårbar, og hvem der kan hjælpe. På det grundlag har de lavet planer for, hvad de konkret kan gøre, når katastrofen rammer.

Alle betyder noget

Mohan Khadka er medlem af en lokal komité for katastrofehåndtering og del af en specialgruppe i førstehjælp, der er blevet oplært gennem projektet. ”Undervisningen har åbnet mine egne og vores samfunds øjne og med at ændre vores samfunds perspektiv på katastrofeforebyggelse,” siger han. En vigtig del af projektet er at sørge for at inkludere alle. Kvinder, børn og ældre mennesker bliver ofte udelukket fra vigtige beslutninger. De barske levevilkår i landsbyerne gør det svært for personer med handicap at være med. Og mennesker født ind i lavere kaster eller andre etniske grupper bliver ofte helt udelukket fra fælles aktiviteter. I projektet sikrer man derfor, at disse grupper spiller en aktiv rolle, fordi de også har et væsentligt perspektiv at bidrage med. Deres synspunkter og deltagelse i lokalsamfundet bliver anerkendt, og de risikerer i mindre grad at blive ladt i stikken under en katastrofe.

EU støtter lokalsamfund

EU’s humanitære afdeling finansierer et 18 måneder langt projekt. Projektet skal styrke modstandskraften over for katastrofer hos lokalsamfund og institutioner i Nepal. Projektet er en reaktion på et akut behov for katastrofeforebyggelse i lokalsamfundene, der blev understreget af jordskælvene i 2015.

Denne artikel stammer fra Mission Øst-magasinet nr. 3 2017. Læs hele magasinet her.

Donér