Nepal: breaking the silence

Humla og Mugu er to af de mest fjerntliggende og fattige distrikter i Nepal. Humla er kun tilgængeligt med fly og Mugu kun på bestemte årstider.

Områdernes fjerne beliggenhed har, sammen med fattigdom, manglende adgang til uddannelse, sundhedsproblemer, og dybt indlejrede skadelige socio-kulturelle praksisser begrænset især kvinders mulighed for at løfte sig ud af fattigdom.

For at afhjælpe problemerne har Mission Øst, med støtte fra CISU og de implementerende partnere KIRDARC og WWS, startet en langsigtet indsats for at styrke kvinders indflydelse og sikre, at deres stemme bliver hørt i lokalsamfundet og af deres politiske ledere og mandlige familiemedlemmer. Arbejdet sker med henblik på at skabe positive ændringer i kvindernes liv og mindske de hindringer og barrierer, der er for, at de kan leve et værdigt og sundt liv.

Denne video er et indblik i kvindernes levevilkår og deres muligheder for at styrke deres rettigheder. Det er et skridt hen imod at bryde tavsheden om ​deres uacceptable forhold.

Donér