Menstruation Slår Piger Ihjel I Nepal

Menstruation Slår Piger Ihjel I Nepal

I Nepal tvinges kønsmodne piger i isolation i livsfarlige ”menstruationshytter”, når de har menstruation. Endnu et lig på bordet får endelig konsekvenser.

Menstruation er livsfarlig i Nepal. Det er den 21-årige Parwati Budha Rawat et levende eksempel på. Eller rettere: et dødt eksempel. Hendes lig blev nemlig for nylig fundet i en såkaldt ”menstruationshytte” i en af Nepals landdistrikter. Parwatis svoger, der er mistænkt for at have tvunget hende til at overnatte i hytten under sin menstruation, er netop blevet anholdt af det nepalesiske politi.

Anholdelsen er det første håndgribelige opgør med det tabu, der repræsenterer fraværet af ligestilling og respekt for kvinders rettigheder i Nepal. Det er nemlig første gang nogensinde, at de nepalesiske myndigheder griber ind over for den rodfæstede tradition, der i Nepal går under navnet chhaupadi: årsagen til, at adskillige piger som Parwati dør i Nepal hvert år.

Chhaupadi forbinder blodet fra kvinders menstruation med urenhed og fare for samfundet. Traditionen bygger på en idé om, at det kan nedkalde en forbandelse, hvis kvinder kommer i berøring med mænd, hellige genstande, fødevarer, husdyr eller vand fra brønden under deres menstruation. Derfor tvinges mange nepalesiske piger i isolation i primitive hytter uden for hjemmet i den periode, hvor de har deres menstruation.

Kvinders blod er tabu. Ud over den skam og ydmygelse, der er forbundet med opholdet i en ”menstruationshytte”, bringer det pigernes liv i fare og fører til flere dødsfald hvert år. De lave temperaturer i bjergene tvinger pigerne til at opvarme de vinduesløse skure med bål, som ofte medfører røgforgiftning, i nogle tilfælde med dødelig udgang. Pigerne er under opholdet i hytterne også ekstra sårbare over for overgreb og slangebid.

Menstruation er hjerteblod for Mission Øst

Chhaupadi har været formelt forbudt i Nepal siden 2005. Kriminaliseringen af menstruationshytterne har imidlertid ikke været mærkbar i praksis, indtil nu: ”Selvom højesteret har indført loven, er den svær at håndhæve, fordi der er tale om en social norm, som er dybt rodfæstet,” siger Pashupati Kunwar, en menneskerettighedsaktivist fra Accham-distriktet til den britiske avis The Guardian.

Ofte er pigerne selv med til at opretholde det tabu, der omgærder deres menstruation, og modsætter sig løbende aktivisters forsøg på at ødelægge chhaupadi-skurene ved selv at sætte telte op i stedet. Derfor, tilføjer Kunwar, kræver beskyttelse af kvinders rettigheder også, at der arbejdes med en mentalitetsændring hos pigerne selv.

Menstruation tvinger nepalesiske piger ud i hytter som disse

Menstruation tvinger nepalesiske piger ud i hytter som disse

Mission Øst har flere projekter i Nepals fattigste bjergdistrikter, hvor chhaupadi fortsat praktiseres. Vores arbejde her er rettet mod at skabe ligestilling ved målrettet at forbedre pigers adgang til uddannelse og igennem fremme af fortalervirksomhed med fokus på kvinders rettigheder. Oplysning og initiativ nedefra er forudsætningen for en mentalitetsændring i forhold til de ældgamle tabuer, der omgærder kvinders menstruation.

Derfor har vi i samarbejde med vores lokale partner etableret et netværk af ungdomsgrupper for piger og unge kvinder, som tilbyder et safe space, hvor de kan tale frit om sensitive emner som bl.a. menstruation.

Bimala er ikke længere bange for at få sin menstruation

Mission Østs ungdomsgrupper har sat skub i en stille revolution. Bimala på 18 år er en af frontkæmperne. For nogle år siden blev hun, under hver menstruation, tvunget til at tilbringe nætterne i en kostald og forment adgang til skolen, rent vand og de fleste fødevarer. Bimala måtte i det hele taget ikke røre ved nogen eller noget: ”Vi troede, at vores guder ville blive vrede, hvis en kvinde blev i huset under sin menstruation,” fortæller hun.

Bimala kom med i en af Mission Østs kvindegrupper efter, hun var droppet ud af skolen. Ligesom de fleste andre piger, havde hun for meget fravær, fordi pigerne ikke må opholde sig på skolen under deres menstruation.

”Vi gik alle sammen hjem og fortalte vores forældre, at der ikke var noget i det. Nogle begyndte at vaske sig ved vandhanen, selv om de havde menstruation, og vi kunne jo se, at der ikke skete noget ved det, så vi andre begyndte at gøre det samme,” fortæller hun.

Pigerne lavede kampagner mod chhaupadi i hele landsbyen. Det har mindsket det stærke tabu omkring menstruation. I grupperne lærte de også at lave deres egne bind, som de ikke kendte til: ”Vi plejede at sidde helt stille det samme sted, for at blodet ikke skulle trænge gennem vores tøj,” husker Bimala.

Bimala er kommet tilbage i skole og går i 10. Klasse. Hun drømmer om at blive leder i sin landsby. Får hun selv en datter, kommer hun ikke til at bo i stalden, men får sit eget værelse.

Menstruation er ikke længere tabu for Bimala

Bimala, som er med i en af Mission Østs ungdomsgrupper, er ikke længere bange for at få sin menstruation

Tabuer omkring menstruation er på den globale politiske dagsorden

I UNDPs Human Development rapport for 2019, der netop er blevet offentliggjort, kædes den haltende anerkendelse af kvinders rettigheder og fraværet af ligestilling på globalt plan sammen med indgroede sociale normer og kulturelle traditioner. Chhaupadi har i århundreder stået i vejen for kvinders frigørelse i Nepal.

Anholdelsen af afdøde Parwatis svoger er et opmuntrende tegn på, at den stille revolution, som pigerne i Mission Østs ungdomsgrupper driver fra neden, begynder at rykke foroven.