Af Svend Løbner 18. feb 2022 |

Kvindegruppe satte Jadeni fri til at være leder og iværksætter

Jadeni var kuet på grund af køn, kaste og kummerlige levevilkår. I dag leder hun en af Mission Østs kvindegrupper og driver en virksomhed med hønseavl i det nordvestlige Nepal.

I Nepal er det ikke nemt at være kvinde. Det mærker Jadeni på egen krop. Kvinder er som regel henvist til hårdt husarbejde. Og familier kan være så forarmede, at de har svært ved at løfte sig selv ud af fattigdom. Er man også fra en anden kaste end den øvrige familie, er man tæt på udstødelse.

Sådan var livet for Jadeni, indtil hun for lidt over to år siden kom med i en selvhjælpsgruppe for kvinder. Her lærte hun både at læse og skrive, at drive forretning og – ikke mindst – at hun er lige så meget værd som alle andre mennesker.

Manden bakker op

Efter to år og tre måneder i Mission Østs kvindegruppe har Jadeni fået styrket sit selvværd. ”En af de ting jeg er gladest for er, at jeg har lært at læse og skrive,” fortæller hun.
De nye kompetencer har også øget respekten fra hendes mand i det ellers patriarkalske samfund: ”Hun har lært en masse nye ting. Det gør mig rigtig glad,” siger Chakra.

Og nu er Jadeni kommet frem til, at al form for undertrykkelse burde forbydes:

”Som kvinde skal man ikke lade sig behandle dårligt. Kaste og chhaupadi er en dårlig ting i et samfund. Enhver kvinde bør kende sine rettigheder,” siger hun.

Chhaupadi er en praksis, hvor piger og kvinder er henvist til stalde og udhuse under menstruation, fordi man mener, at de er urene. De må ikke engang hente vand fra samme brønd som andre. Opholdet i uhumske huse medfører ofte sygdom og bid af slanger og insekter. Chhaupadi er forbudt i Nepal, men praktiseres stadig ude på landet.

Oplyser andre kvinder

I dag er 55-årige Jadeni forperson i en kvindegruppe i landsbyen Unapani op ad Himalayas bjerge i det nordvestlige Nepal. Jadeni kan slet ikke acceptere den måde, piger og kvinder bliver behandlet på i de traditionelle samfund. Derfor bruger hun meget tid på at fortælle andre kvinder om, hvad hun har lært i gruppen.


”Der er kvinder her i landsbyen der er særligt udsatte. De kan hverken læse eller skrive. De er hjælpeløse. Jeg vil så gerne inkludere dem og løfte dem op. Jeg håber, at andre får de samme muligheder som mig. Jeg kan ikke lide tanken om at nogle er udenfor,” siger hun med eftertryk.

Mission Øst Nepal Hjælp til Selvhjælp

Overskud til at drømme

Hendes selvværd og bevidsthed om rettigheder har givet hende mod på at starte en virksomhed, der avler og sælger høns. Hun har i øjeblikket 73 høns, og har allerede solgt 70. Det kunne hun gøre, fordi kvindegruppen også fungerer som spare-låne-gruppe. Hun lånte 50.000 nepalesiske rupees og har allerede tjent 120.000 rupees, som hun betaler lånet med og køber mad, tøj og skolematerialer til sine børn for.


Og nu har hun overskud til at drømme om fremtiden:
”Jeg vil gerne udvide min forretning endnu mere. I fremtiden kunne jeg godt tænke mig at blive en form for hønse-mægler. Rejse rundt til omkringliggende landsbyer og købe høns, og så sælge dem for en højere pris”, drømmer hun.


Både Jadeni og Chakra er glade for den støtte, som Jadeni får fra Mission Øst.

Hjælp til marginaliserede kvinder

Mission Øst har siden 2007 hjulpet sårbare mennesker ud af ekstrem fattigdom i den afsides Karnali-region i det nordvestlige Nepal. Lokalsamfundene i Nepals Karnali-region er blandt de mest isolerede i verden og er kun tilgængeligt til fods.


Mission Øst begyndte arbejdet i Karnali med fokus på at forbedre adgangen til rent vand og fremme hygiejne for at forebygge sygdomme. Siden har vi i samarbejde med lokale partnere udvidet vores arbejdsområder til katastrofeforebyggelse, fødevaresikkerhed, forbedring af levebrød og styrkelse af rettighederne hos marginaliserede grupper som mennesker med handicap, kasteløse og kvinder.

Læs mere om vores arbejde i Nepal