Kvinde i traditionelt tøj foran sit hjem i Humla, Nepal

Hjælp til marginaliserede kvinder i Nepal

Mission Øst har netop modtaget 1 million kr. fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde(CKU) til at støtte sårbare kvinder i Humla-disktiktet i Nepal. Pengene skal anvendes til at fremme økonomisk selvstændiggørelse af de mest marginaliserede kvinder gennem bæredygtige levebrød.

Humla, Nepal: Et isoleret område

Humale er som de øvrige områder i Nepals Karnali-region blandt de mest isolerede i verden. Området er kun tilgængeligt til fods, og det tager flere dage at nå frem. Befolkningen lever i ekstrem fattigdom og har svært ved at brødføde deres familier. 73 procent af husstandene kan kun dække deres basale fødevarebehov i tre måneder om året og er tvunget til at tage til Indien som vandrende arbejdstagere for at forsørge deres familier.

Især kvinder er udsat for svær diskrimination, der udtrykker sig i børneægteskaber, analfabetisme og hårde arbejdsbyrder i hjemmet. Traditionen Chhaupadi praktiseres stadig og tvinger mange nepalesiske piger og kvinder i isolation i primitive hytter i den periode de har deres menstruation.

Økonomisk selvstændiggørelse af sårbare kvinder i Nepal

Mission Øst kan nu formidle 1 mio. kr. fra CKU, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, til at gennemføre forskellige aktiviteter, der vil forbedre kvindernes økonomiske situation og rettigheder.

Hjælpearbejdet skal løfte kvinderne og deres familie ud af fattigdom ved at forbedre deres generelle levebrød. Igennem uddannelsesaktiviteter vil kvinderne opnå viden og færdigheder om, hvordan man dyrker bæredygtigt landbrug og driver en velfungerende forretning. Kvinderne vil modtage finansiel støtte til at drive deres forretning. Derudover vil kvinderne også kunne deltage i læsegrupper, hvor de lærer at læse og skrive, samtidig med at de lærer om deres økonomiske og sociale rettigheder i samfundet.

Mission Øst vil også styrke den lokale regering og civilsamfundsorganisationerne til at opbygge deres kapacitet for at udvikle politikker og og gennemføre initiativer, der forbedrer kvinders og deres familiers økonomiske status. Mission Øst implementerer dette i partnerskab med Women Welfare Service (WWS), en lokal NGO i Humla-distriktet.

Partnerorganisation: Women Welfare Service

Mission Østs nepalesiske partnerorganisation Women Welfare Service (WWS) er en lokal NGO ledet af kvinder. Organisationen har sammen med Mission Øst gennemført flere udviklingsprojekter i Karnali-regionen med fokus på at fremme og beskytte rettigheder hos kvinder, piger og personer med handicap.

Mission Øst og WWS har arbejdet i Humla og de omkringliggende områder siden 2007. Siden starten af partnerskabet har WWS og Mission Øst fokuseret på at styrke kvinders indflydelse ved at de får mulighed for at skabe sig en indtægt og deltage i samfundet.

Lær mere om vores arbejde i Nepal