En fremtid uden fødevaremangel

Mai Ki og hendes kolleger i den lokale organisation Together for Sustainable Development arbejder målrettet på at komme fødevareknaphed til livs blandt deres udsatte landsmænd i Myanmar. Det er samarbejdet med Mission Øst, der har lært dem at arbejde mere effektivt.

Når Mai Ki skal til et vigtigt møde i Myanmars største og vigtigste by, Yangon, hyrer hun en motorcykeltaxa fra sin hjemlandsby Lailenpi i den fjerne Chin-stat. Hvis hun er heldig, kan hun nå frem til sit næste stop på ruten i løbet af én dag, ellers må hun overnatte på vejen. Så går turen videre med en lille bus i 17-18 timer, hvorefter hun skifter til en anden og større bus, der på et halvt døgn bringer hende den sidste strækning på den lange vej til millionbyen. Det siger sig selv, at Mai Ki ikke tager turen fra Lailenpi til Yangon hver uge, men én gang i kvartalet kan det godt blive til. Sådan er betingelserne, når man bor i Myanmars afsides og fattige Chin-stat og forsøger at hjælpe sit folk til at opnå en bedre tilværelse. Mai Ki kommer fra det kristne Mara-folk og har gennem en lille organisation arbejdet sammen med Mission Øst siden 2013 for at skabe udvikling i Chin-staten – bl.a. gennem uddannelse og fødevareproduktion.

Gensidig forståelse

For både Mission Øst og den lokale organisation er det i et sådant samarbejde vigtigt at forstå og lære af hinanden – især når udgangspunkterne er så forskellige. Mai Ki fortæller gerne om sit folks problemer med transport og kommunikation i håbet om, at hendes udenlandske kolleger dermed vil inde deres egne udfordringer mindre overvældende. Til gengæld understreger hun, at hun har lært meget af samarbejdet med Mission Øst – til gavn for både sit eget virke og Mara-folket som helhed. Mai Ki leder nu den lokale organisation Together for Sustainable Development (”Sammen for bæredygtig udvikling”), som udspringer af Maras Evangeliske Kirke. Den begyndte som en græsrodsbevægelse, og derfor var der også meget, Mai Ki og hendes kolleger skulle lære helt fra bunden.

”En af de enestående ting ved samarbejdet er Mission Østs engagement i at opbygge vores organisation. De kom og lyttede til os, hørte om, hvem vi er, og hvilket niveau vi var på, og besøgte også vores lokalsamfund. De lærte os at drive et kontor, at skrive ansøgninger til donorer, og at føre regnskaber. Det har givet os et meget solidt fundament,” siger Mai Ki.

Nyttige besøg

Hun har selv besøgt Mission Østs to hovedkontorer i København og Bruxelles og tog meget nyttig viden med hjem derfra. ”Jeg lærte, hvor vigtigt det er, at kolleger har et godt forhold til hinanden. Jeg lærte om brandsikkerhed. Jeg lærte om vigtigheden af at melde tilbage til donorer om projekter. Vi står til regnskab over for Gud, vores donorer, og det lokalsamfund, vi tjener. Jeg lærte, at vi er et vigtigt bindeled mellem lokalsamfundet og Mission Øst. Hvis vi gør noget forkert, påvirker det også Mission Øst. Det giver mig en masse motivation til at lære. For at kunne tjene mit samfund bedre skal jeg og mine kolleger blive dygtigere,” siger Mai Ki.

Målet med samarbejdet er selvfølgelig langt større end at blive en mere strømlinet organisation. Med Mission Østs hjælp arbejder Mai Ki og Together for Sustainable Development for at sikre mere og sundere mad til Mara-folket.

Mere mad på bordet i fremtiden

Underernæring er et stort problem i Chin-staten. I de kommende år skal flere landsbyer i området derfor blive bedre til selv at producere fødevarer. Mai Ki vil gerne drive et forsøgslandbrug, der med tiden skal producere økologiske grøntsager og ikke alene forsyne lokalbefolkningen med varieret kost, men også skaffe dem en indtægtskilde gennem salg af de overskydende grøntsager. Ved at gøre produktionen økologisk, er man sikker på, at jorden bliver forvaltet forsvarligt, og at det vil være nemmere at sælge varerne på markedet.

Mai Ki drømmer om, at Mara-folket på længere sigt kommer til at drive økologisk landbrug i større stil, at Mara-folket udklækker en masse begavede studenter, og at hendes hjemegn bliver et sted, hvor også internationale gæster kan nyde den friske luft og den smukke natur. Hendes organisation skal være med til at drive den udvikling fremad. Og takket være samarbejdet med Mission Øst har startskuddet til en bedre fremtid for Mara-folket allerede lydt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støtte til fødevareproduktion

Mission Øst og Together for Sustainable Development har netop søsat et tre-årigt projekt, der skal sikre en tilstrækkelig fødevareproduktion i fire af Mara-folkets landsbyer. Projektet er støttet af den danske stat gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU).