Mission Øst
24. jun 2020 | Mission Øst

Orientering fra Mission Øst

Der har gennem den seneste uge været historier i pressen om Mission Øst. Vi vil gerne skabe klarhed om situationen og forklare, hvordan det forholder sig.

Mission Øst har siden 2003 modtaget offentlige bevillinger fra Tyskland. Med årene er disse bevillinger steget støt og har muliggjort, at vi har kunnet hjælpe endnu flere udsatte mennesker især i Afghanistan, Irak, Tadsjikistan og Nordkorea.

Vores støtte fra offentlige midler i Tyskland har sammen med støtten fra vores danske private støtter og Danida sikret, at vi har kunnet hjælpe flere hundredetusinde udsatte mennesker gennem livstruende kriser og frem mod en tilværelse, hvor de i stigende grad kan forsørge sig selv. Det er vores arbejde, og det udfører vi. Og vi takker dig for netop din støtte til dette arbejde.

I søndags havde Mission Øst årsmøde. Før årsmødet meddelte den siddende bestyrelse, at de ønskede at ophæve aftalen med Mission Øst i Tyskland med virkning fra i år. Den beslutning ville have fået alvorlige konsekvenser for Mission Øst. Derfor fik denne beslutning ikke opbakning på vores årsmøde d. 21. juni, hvor de stemmeberettigede medlemmer væltede de danske bestyrelsesmedlemmer og valgte en ny bestyrelse. Inden årsmødet nåede den hidtidige bestyrelse at afskedige generalsekretær Kim Hartzner, som med det samme blev genansat af den nye bestyrelse, som samtidig udtrykte deres fulde tillid til ham.

Alle påstande om, at Mission Øst ikke har levet op til kravene for aflæggelse af årsregnskaber, er tilbagevist af vores revisor gennem mere end fem år. Ligesom vi på tilfredsstillende vis har forklaret tingenes sammenhæng over for Danida.

Derudover har den nyvalgte bestyrelse besluttet at iværksætte en uvildig undersøgelse af Mission Øst, hvis konklusioner de vil handle på.

Vi vil gerne forsikre dig om, at vi ufortrødent arbejder videre med at hjælpe udsatte medmennesker i nogle af verdens fattigste lande. Og vi takker for din støtte til vores vigtige arbejde og forståelse for situationen, som vi løbende vil holde dig orienteret om.

Donér