Af Svend Løbner 21. jun 2020 | Mission Øst

Nye kompetencer i Mission Østs bestyrelse

Revisor, overlæge, gymnasierektor, investeringsrådgiver og flygtning vil fremover bidrage med deres unikke kompetencer i hjælpeorganisationen.

På Mission Østs årsmøde i Hillerød den 21. juni blev følgende valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer: Pia Jensen, Torben Andersen, Christian Nolsø, Jens Stiller og Setara Nigar Hassan. De afløser Carsten Wredstrøm, David Hermansen og Helge Sørensen som alle var på valg. Ikke på valg var Ib Alstrup og Klaus Jahn.

Dirigent advokat Peter Sindal konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den er øverste myndighed for foreningen og dermed den eneste myndighed, der kan aflyse eller udsætte generalforsamlingen. Carsten Wredstrøms erklæring i pressen om, at mødet er ugyldigt, har dermed intet på sig.

Der blev fremsat en mistillidsdagsorden til de fire tidligere bestyrelsesmedlemmer, der havde fritstillet generalsekretær Kim Hartzner: Carsten Wredstrøm, David Hermansen, Helge Sørensen og Ib Alstrup. Der blev foretaget en skriftlig afstemning blandt foreningens medlemmer, som støttede forslaget.  De 38 stemmeberettigede stemmer fordelte sig med 37 stemte ja, og 1 stemte nej. Forslaget blev dermed vedtaget.

De nye bestyrelsesmedlemmer blev vagt ind ved fredsvalg, da der ikke var andre opstillede. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal være på seks personer. De seks er foruden Klaus Jahn følgende kapaciteter: Pia Jensen er registreret revisor, Torben Andersen er investeringsrådgiver, Christian Nolsøe er overlæge, Jens Stiller er gymnasierektor, og Setara Nigar Hassan er bæredygtighedskonsulent.

Sidstnævnte påkalder sig særlig opmærksomhed:

Setara Nigar Hassan måtte som ung flygte med sin familie fra Afghanistan, tog en universitetsuddannelse i Danmark og arbejdede for FN i Kabul, hvor hun blandt andet oprettede et kvindenetværk og ledte en tv-station. I dag leder hun et konsulentbureau med fokus på bæredygtighed. I Mission Øst vil hun især have fokus på kvinders rettigheder og sikre at nødhjælp og udvikling også sker på kvinders præmisser.

To suppleanter blev valgt: Pia Jerslund og René Hartzner.

Under punktet Eventuelt takkede Klaus Jahn for godt arbejde under svære forhold – Corona og ledelseskrisen - og revisor Carsten Danielsen bedyrede, at der bestemt ikke er noget galt med regnskabet, som insinueret af Carsten Wredstrøm.

Der indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling med bestyrelsesberetning og regnskabsaflæggelse.

Billede i top: Den nye bestyrelse: Klaus Jahn, Pia Jensen, Jens Stiller, Christian Nolsøe, Setara Nigar og Torben Andersen.

Donér