Af Svend Løbner 24. jun 2021 | Mission Øst

Ny udviklingsstrategi skal medvirke til at bringe verden i balance

Vi er fælles om verden. Derfor skal vi også være fælles om at løse udfordringer med konflikt, fattigdom og klimaforandringer. Mission Østs fokusområder er kommet med i Udenrigsministeriets ny udviklingspolitiske strategi.

Efter en omfattende høringsrunde, hvor også Mission Øst har bidraget, er Udenrigsministeriet nu klar med en ny udviklingspolitisk strategi: ”Fælles om verden”.

Strategien tager afsæt i en erkendelse af, at verden er i ubalance. Øget ulighed, flere konflikter og store klimaudfordringer kræver handling. Sammen med resten af verden skal hele Danmark på tværs af sektorer engageres for at komme de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper til undsætning.

”Vi skal gå forrest og skabe forandringer for en bedre verden. En verden, som Danmark er tæt forbundet med,” lyder ambitionen.

Danmark skal gå forrest

Strategien slår fast, at Danmark vil gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og for den grønne dagsorden. Der skal skrues op for klimaambitionerne og ned for de globale CO2-udledninger, lyder det i Udenrigsministeriets pressemeddelelse.

Den grønne omstilling skal fremmes. Det vil sige mere ren energi til mennesker i de fattigste lande. Danmark skal samtidig engagere sig massivt i klimatilpasning og i arbejdet for bedre natur, miljø og øget modstandsdygtighed til gavn for fattige og sårbare mennesker, fastslår pressemeddelelsen.

Mission Østs fokusområder kom med

Mission Øst byder den nye udviklingspolitiske strategi velkommen:

”Strategien taler meget om partnerskaber, og hvordan vi alle har en rolle i at bidrage til fællesskabet. Det falder rigtig godt i tråd med de bidrag, som Mission Østs indsendte til Udenrigsministeriet i februar under den offentlige høring,” udtaler generalsekretær Betina Gollander-Jensen.

I høringssvaret opfordrede Mission Øst til, at den nye strategi bl.a. adresserer, at bistanden har fokus på årsagerne til konflikt og humanitære kriser, herunder klimaforandringer, som i stigende grad tvinger folk til at migrere.

”Vi opfordrede også til et øget fokus på inklusionen af udsatte og marginaliserede grupper, fx personer der lever med handicaps. Jeg er derfor utrolig glad for at se, at alle de områder, som vi opfordrede til at fokusere på, også er blevet inkluderet i den nye strategi.

Mission Øst ser frem til at være en del af fællesskabet, der bidrager til den nye strategi, slutter generalsekretæren.

Dække behov med ”finansiel tyngde”

Med udviklingssamarbejdet ønsker regeringen ”at forebygge og bekæmpe fattigdom og ulighed, konflikt og fordrivelse, irregulær migration og skrøbelighed og gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og for en klode i balance.”

Derefter nævnes 17 principper for udviklingssamarbejdet, bl.a., at Danmark fortsat vil leve op til FN’s mål, om at verdens rige lande skal yde mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Men også:

”Vi vil være til stede med finansiel tyngde, hvor behovet for hjælp er størst. Også der, hvor det er svært. Vi er parate til at acceptere, at der er finansielle, politiske og sikkerhedsmæssige risici, og at ikke alt lykkes.”

Den chance er man villig til tage i lyset af, at der nu er mindre end 10 år til at opfylde FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling. 

Læs hele strategien her.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.