Af Svend Løbner 5. jul 2021 | Mission Øst

Modtagere får indflydelse på Mission Østs strategi

Mission Øst har netop holdt workshop med lokale borgere i Nepal. Her fortalte de, hvad der virker godt og mindre godt i hjælpearbejdet.

For første gang nogensinde inviterer Mission Øst nu de mennesker, vi hjælper, til at byde ind med, hvordan Mission Østs aktiviteter i fremtiden skal se ud.

Respekt for for enkelte

Mission Øst har netop holdt en workshop med lokale borgere i Nepal. Her fik de mulighed for at give deres meninger til kende om, hvad der har virket godt i Mission Østs aktiviteter de seneste par år, og hvad der har virket mindre godt. Samtidig fik de mulighed for at fortælle og give input til, hvordan de synes Mission Østs nye strategi for 2022-2026 skal se ud.

“Jeg er rigtig glad for at se, at folk nu får mulighed for i højere grad at bestemme, hvad de synes de har brug for af hjælp til at komme videre med deres liv. Det er respekt for for enkelte,” fortæller Betina Gollander-Jensen.

Alle bliver taget alvorligt

Initiativet bliver taget godt imod, fortæller hun:

“Jeg får meldinger om, at folk føler, at vi i større udstrækning lytter til dem og tager dem alvorligt.”

Ikke blot modtagerne, men alle involverede i Mission Øst, får mulighed for at give input til den nye strategi:

”Jeg er spændt på at høre fra alle vores landekontorer og samarbejdspartnere, hvor de ser, Mission Øst skal bevæge sig hen i fremtiden,” slutter generalsekretæren som allerede på årsmødet luftede tanker om medindflydelse på Mission Østs strategi for hjælpearbejdet:

”Vi skal lytte til de mennesker, vi giver nødhjælp og skaber udvikling for.”

”Vi skal give dem en stemme!”

”Jeg og medarbejderne er ansvarlige for, at vi ikke snakker forbi hinanden. De mennesker, vi hjælper, skal have den støtte de har brug for, og vi skal vise med vores opførsel og aktiviteter, at vi er solidariske og respekterer dem som ligeværdige. Vi skal give dem en stemme!”

Strategien skal sikre, at alle trækker på samme hammel, ”så der er en klar overensstemmelse mellem vores profil – det vi siger, vi gør – og det vi faktisk gør!”

Den endelige strategi forventes at blive godkendt af Mission Østs bestyrelse inden udgangen af 2021.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.