Af Svend Løbner 28. dec 2021 | Mission Øst

Mission Øst bliver endnu mere lokalt forankret

Mission Øst har underskrevet Charter for Change, der forpligter til at benytte og udvikle lokale organisationer i højere grad og lytte til deres behov og forslag til løsninger.

Mission Øst har underskrevet Charter for Change (C4C), der forpligter udviklingsorganisationer til at benytte lokale partnerorganisationer i hjælpearbejdet. Det gør Mission Øst i forvejen, bl.a. i Afghanistan, hvor hjælpen formidles både gennem egne medarbejdere og fire partnerorganisationer.

Men nu har Mission Øst forpligtet sig til at øge denne prioritering. Det betyder konkret, at en større del af hjælpearbejdet bliver udført af lokale partnerorganisationer, og at de derfor også modtager flere penge til at udføre arbejdet med. Samtidig øges indsatsen for at opbygge partnernes kapacitet, så de kan administrere og effektivisere hjælpearbejdet.

Lokale partnerne får også en stemme, så de selv kan tale deres sag, og vi lytter til deres behov og forslag til løsninger. Hjælpe og udviklingsarbejdet skal i det hele taget indlejres mere i lokale civilsamfundsorganisationer, så befolkningerne hjælper sig selv og dermed bidrager til at udvikle deres eget land. Det gør udviklingsarbejdet bæredygtigt.

Målet er ifølge C4C, at lokale organisationer ”leverer forandringer inden for deres egne organisatoriske måder at arbejde på, så de spiller en øget og mere fremtrædende rolle i den humanitære indsats”.

Ved at underskrive charteret har Mission Øst tilsluttet sig otte forpligtelser:

1. Øge direkte finansiering af nationale og lokale ngo'er til humanitær indsats

2. Bekræfte partnerskabsprincipperne: lighed, gennemsigtighed, resultatorienteret tilgang, ansvarlighed og gensidighed

3. Øge gennemsigtigheden omkring ressourceoverførsler til nationale og lokale ngo'er.

4. Undgå at underminere lokal kapacitet og implementere fair rekrutteringspolitikker

5. Understrege betydningen af nationale aktører

6. Inddrage lokale og nationale samarbejdspartnere i beslutningstagning

7. Give robust organisatorisk støtte og kapacitetsstyrkelse

8. Fremme lokale og nationale aktørers rolle i kommunikationen

Læs mere om C4C her.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.