Af Betina Gollander-Jensen 1. jun 2021 | Mission Øst

Generalsekretær: Vi fortsætter ufortrødent vores hjælp i verdens fjerneste egne

Generalsekretær Betina Gollander-Jensen ved Mission Østs årsmøde i Hellerup den 30. maj 2021:

”Målgruppen skal præge vores nye strategi. Vi må ansøge om ny partnerskabsaftale med Danida. Vi forbliver i Afghanistan, selv om militærstøtten trækkes ud. Vi opretter nyt kontor i Syrien for at følge op på projekterne. Og vi forlænger indsatsen i Irak på grund af Coronapandemien.”

Vi bringer talen her:

I år fejrer Mission Øst 30-årsjubilæum. Det markerer 30 års dedikeret hjælp til de allersvageste i en lang række lande. Lige fra akut nødhjælp, når katastrofen rammer, til det lange seje træk med at skabe udvikling, skabe jobs og skabe levebrød for hundredtusindvis af mennesker.

Alle bliver hørt i ny strategi

I løbet af de kommende seks måneder skal Mission Øst have udviklet en ny femårs strategi. En sådan ny strategi er vigtig, fordi vi skal sikre, at vi alle går i samme retning, så der er en klar overensstemmelse mellem vores profil – det vi siger, vi gør – og det vi faktisk gør! Og det gælder os alle sammen – fra mig som generalsekretær, der er ansvarlig for den daglige ledelse, der skal sikre at vores medarbejdere trives, så de kan levere gode resultater – til vores lokale medarbejdere i felten. Alle skal kende retningen og se visionen der skal rulles ud. Derfor skal vi have en strategi.

Og nu for første gang involverer vi alle grupper, der bliver berørt af den nye strategi. De skal deltage aktivt i at lægge planer for fremtiden de næste fem år. Det betyder, at vores landekontorer bliver hørt, vores partnere bliver hørt – og de mennesker, vi hjælper, bliver hørt.

Vi skal lytte til de mennesker, vi giver nødhjælp og skaber udvikling for. Jeg og medarbejderne er ansvarlige for, at vi ikke snakker forbi hinanden. De mennesker, vi hjælper, skal have den støtte de har brug for ,og vi skal vise med vores opførsel og aktiviteter, at vi er solidariske og respekterer dem som ligeværdige. Vi skal give dem en stemme!

Vi er kristen tro i aktion

Men der er også en anden stemme, som jeg personligt vil sørge for kommer tydeligere frem i den nye strategi. Nemlig vores stemme som trosbaseret organisation. Vi er ikke blot værdier i aktion – vi er kristen tro i aktion! Vi er inspireret af Jesu liv til at tjene andre baseret på behov – uanset deres tro, race eller nationalitet. Vi prioriterer de svageste og mest fattige blandt os. Vi har en vision om menneskets værdighed og om at tage vare på Guds skaberværk.

Guds skaberværk handler også om, hvordan vi tager vare på vores jord og forvalter vores ressourcer. Derfor vil den nye strategi også beskrive, hvordan vi hjælper de folk som på grund af klima-forandringer har mistet deres levebrød og oplever konflikter over knappe ressourcer.

Overordnet vil den nye strategi holde fast på vores mission og vision som Mission Øst. Vi er drevet af kristne værdier – det bliver der ikke ændret på!

Jeg glæder mig til arbejdet med den nye strategi og jeg glæder mig til at kunne fortælle mere om, hvordan den er endt med at se ud, når vi mødes igen næste år.

Udvalgt til at ansøge om partnerskab med Danida

Den anden aktivitet vi skal i gang med handler om Mission Østs strategiske partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet, der løber fra 2018-2021 – og som altså slutter i år.

Det er mig en sand glæde at fortælle her, at vi i sidste uge fik at vide, at på baggrund af en ansøgning, vi sendte til Udenrigsministeriet for to måneder siden, er vi blevet udvalgt til at gå videre og lave en fuld ansøgning for de næste fire år.

Og vi blev ikke bare udvalgt vi fik nogle af de højeste karakterer. Jeg var selv dybt involveret i ansøgningen, der nu giver os lov til at gå videre til næste trin og lave den fulde ansøgning. Og jeg var imponeret over de dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere, der var med til at skrive det succesrige dokument.

Det bliver en stor opgave, hvor Mission Østs arbejde kommer til eksamen. Det bliver således en af de vigtigste opgaver i år.

Hvorfor, spørger I måske? Det er, fordi en strategisk partnerskabsaftale giver fire år med faste indtægter, som giver arbejdsro og mulighed for at planlægge og se resultater vokse frem over mere end bare 12 måneder. De sidste fire år har vi fast modtaget 19 mio. kr. hvert år under denne aftale.

Nu går vi selvfølgelig efter et højere beløb end de hidtidige 19 mio. kr. Lige nu er vi en af de mindste af Udenrigsministeriets partnere. Målet er, at det beløb skal være større! Med vores gode arbejde og dokumentation for kvalitet, siger min erfaring, at vi kan få større volumen på vores bevillinger fra institutionelle donorer og fonde!

Vi bliver i Afghanistan, når militæret trækker sig ud

Med USA og de allieredes tilbagetrækning fra Afghanistan senest per 11. september er landet efterladt i et vakuum. Et vakuum, som mange frygter Taliban vil bruge som en åben invitation til at generobre dele af landet.

Der er derfor nu ekstra brug for organisationer som Mission Øst til at lave aktiviteter som skaber stabilitet og forebygger konflikt! Det kan fx være at konstruere en vandforsyning, der giver både rent drikkevand og overrisler marker, så man måske kan få flere høstsæsoner.

Vi bliver, når militæret trækker sig ud! Det kræver selvfølgelig, at vi må have ekstra opmærksomhed på medarbejdernes sikkerhed. Men det er nu, der er brug for os, både vores humanitære hjælp og udviklings-indsatsen. Det gælder også vores nye samarbejde med den danske privatsektorpartner RealRelief, hvor vi sammen tester nye flergangs-hygiejnebind, som kvinderne kan sælge og derved skaffe sig en indkomst, så de får råd til at købe noget ekstra til familien eller spare op. Vi forudser, at Mission Østs rolle i Afghanistan vil blive stærkere og vigtigere den kommende tid.

Vi åbner et kontor inde i Syrien

I 2019 startede Mission Øst aktiviteter op i Syrien, i første omgang gennem lokale partnere. Men de senere år har vist os, at der er brug for vores tætte opfølgning og tilstedeværelse, da konflikten er meget kompleks. Samtidig er der efterspørgsel efter Mission Øst. Vi er derfor nu i gang med at åbne et Mission Øst-kontor i Syrien.

Covid-19 er jo desværre ikke den lille influenza, vi kunne have håbet på. Vi må erkende, at langtidsvirkningerne af COVID-19 rækker mange måneder ud i fremtiden. Til eksempel havde vi planlagt at fase vores arbejde i Irak ud. Men Coronapandemien har sat landet tilbage og skabt endnu flere fattige og nødlidende – end for bare et år siden! Mission Øst vil derfor de kommende måneder lave indsatser, der hjælper sårbare grupper på fode igen – fx med hjælp til jobskabelse eller lærlingelære.

Fortsætter med at række ud til fjerne egne

Det her var nogle af de store aktiviteter og projekter, som bestyrelsen og jeg ser, at der ligger foran os. I har som medlemmer fulgt og støttet Mission Øst til at blive den organisation, vi er i dag – nemlig en af Danmarks store kirkelige hjælpeorganisationer, der rækker hjælp ud til de fjerneste egne! Det fortsætter vi ufortrødent med det kommende år.

Tak, fordi I står sammen med os – også i den spændende fremtid, vi nu går i møde, hvor vi vil være ambitiøse og hjælpe endnu flere mennesker.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.