Af Svend Løbner 30. maj 2021 | Mission Øst

Årsmøde viste en effektiv, men sårbar organisation

Mission Østs årsmøde søndag viste en organisation, der kan omstille sig og nå langt ud med hjælp til de mest nødlidende. Men også, at der hurtigt kan skabes uro om bestyrelsesposter. 

Mission Øst har netop afsluttet et dramatisk årsmøde i Hellerup. Først og fremmest gode rapporter med helt hæsblæsende tal på, hvor mange mennesker, Mission Østs 210 medarbejdere og 20 partnerorganisationer har hjulpet i ni programlande midt under Coronapandemien. Men også fordi den tidligere generalsekretær Kim Hartzner på forhånd på Facebook havde tilkendegivet sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand og skaffet yderligere tre kandidater til bestyrelsen for at få indflydelse.

Det blev til et opgør, hvor en samlet bestyrelse, et samlet ledelsesteam og en samlet medarbejderstab i København, Berlin og Bruxelles tog kraftigt afstand til Kim Hartzners kandidatur som formand, og selv om mange på årsmødet gav udtryk for taknemmelighed for Kim Hartzners indsats som generalsekretær de foregående år, så endte en afstemning på 43 stemmer mod, 17 med og en afslået, at den nuværende bestyrelse fortsætter med det nuværende antal medlemmer. Det betyder, at hverken Kim Hartzner eller de tre andre kandidater kom ind i bestyrelsen.

Svimlende mange mennesker fik hjælp i 2020

Bestyrelsesformand Torben Andersen rettede en tak til programchef Peter Drummond Smith for hans indsats i andet halvår af 2020, hvor han trådte til som generalsekretær, efter Kim Hartzner blev opsagt efter årsmødet i 2020.   

Peter Drummond Smith fremlagde i den egenskab en rapport med helt svimlende tal på Mission Østs indsats i 2020: 346.000 mennesker fik akut nødhjælp, 56.000 adgang til vand og sanitet, 33.000 hjælp til at katastrofeberedskab. Sammen med partnerorganisationer sikrede Mission Øst desuden fødevareforsyning til 13.000 mennesker og hjalp 25.000 med at forsørge sig selv. For ikke at tale om de 25.000 børn, unge og voksne med handicap, som fik hjælp til at blive inkluderet i skole og samfund.

- 2020 blev et år i Coronapandemiens tegn. Vi tilpassede hurtigt vores programmer til Coronaforebyggelse. Selv om vi åbner samfundet mere og mere i Europa, vil vores Coronaforebyggende hjælp fortsætte i udlandet lang tid endnu. I Nepal stikker det helt af i øjeblikket. Kun 2-3 procent er vaccineret, og der er flere smittede end i Indien, fortalte programchef Peter Drummond Smith.

Udvider aktiviteter i Afghanistan i Syrien

Mission Øst fik ny generalsekretær 1. januar 2021, og Betina Gollander-Jensen løftede sløret for nye spændende initiativer i de kommende år. Mission Øst opretter et kontor i Syrien og udvider engagementet i Afghanistan, selv om Danmark og øvrige vestlige allierede trækker den militære støtte til landet.

Mission Øst vil de næste seks måneder udvikle en ny strategi med to pejlemærker: Alle vil blive hørt i løbet af strategiprocessens - både medarbejdere, partnerorganisationer og modtagere af hjælpen i de ni programlande. Og Mission Østs identitet som trosbaseret organisation fortsætter uændret, bekendtgjorde generalsekretæren:

- Vi er inspireret af Jesu liv til at tjene andre baseret på behov – uanset deres tro, race eller nationalitet. Vi prioriterer de svageste og mest fattige blandt os. Vi har en vision om menneskets værdighed og om at tage vare på Guds skaberværk, sagde Betina Gollander-Jensen.

I 2021 er Mission Øst også med i konkurrencen om at indgå en ny partnerskabsaftale med Danida for det næste fire år. Organisationen har allerede fået godkendt sit kommissorium og fået gode karakterer for det af Udenrigsministeriet, så nu går generalsekretær og nøglemedarbejdere i gang med selve ansøgningen.

Overskud trods omlagt regnskabspraksis

Torben Andersen takkede deltagerne for deres trofaste støtte i 2020, hvor økonomien har udviklet sig stabilt. Mission Øst kom ud af 2020 med et overskud på trods af ny regnskabspraksis, og forventer endnu større overskud i 2021 til gavn for egenkapitalen.

Efter den gamle regnskabspraksis har organisationen en egenkapital på 3,4 mio. kr. ved udgangen af 2020. Det positive resultat betyder, at Mission Øst kan ændre en ikke ideel regnskabspraksis, som vi i 14 år har vidst burde ændres, men som bestyrelsen og den daglige ledelse nu har besluttet at få bragt orden på. Med besparelser og effektiviseringer i 2021 ventes egenkapitalen endda at kunne stige til de anbefalede 3 mio. kr. med udgangen af 2021.

Et revideret regnskab vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i september 2021, hvor også udkast til ny vedtægter for Mission Øst vil blive præciseret efter moderne standard.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.