Af Ulla Saunte 8. jun 2020 | Mission Øst

Sådan hjælper Mission Øst i Corona-krisen

Her får du et overblik over vores omfattende Corona-hjælp: Hvad hjælper vi med hvorhenne - og hvad er udfordringerne?

Mission Øst var hurtigt ude med en storstilet Corona-indsats for at hjælpe over 350.000 personer i fem udvalgte lande: Nepal, Syrien, Libanon, Afghanistan og Irak. Siden er Tadsjikistan kommet til, og vores mål er nu at hjælpe ikke færre end 625.000 mennesker.

Vi fokuserer som altid på at hjælpe mennesker på flugt, internt fordrevne og personer med handicap, som er blandt de allermest sårbare.

Sådan ser hjælpepakken ud

Mission Østs Corona-hjælpepakke består af fire komponenter, som i forhold til sammensætning og mængde er tilpasset det enkelte land alt efter hvad, der er mest behov for:

1) Information: flyers, plakater og radio-meddelelser (sidstnævnte særligt i områder med udbredt analfabetisme).

2) Mad: Olie, ris, pasta, salt, grøntsager på dåse og andre langtidsholdbare, varmeresistente fødevarer med højt næringsindhold.

3) Hygiejne-artikler: sæbe, klor, håndsprit, vaskepulver, desinficerende midler og rengøringsprodukter.

4) Værnemidler til sundhedsklinikker: Handsker, masker og desinficerende midler.

Kløft mellem kapacitet og finansiering

Vi skriver forsigtigt, at vi ”kan” hjælpe 625.000 personer, fordi kapaciteten er der, men mange af pengene mangler. I skrivende stund (medio maj 2020) er kun 21 procent af vores Corona-hjælp finansieret, dels ved hjælp af nye donationer, dels ved omfordeling af eksisterende midler. Det betyder, at der er et ”hul” på 79 procent – et hul, som betyder, at tusindvis af mennesker ikke får den hjælp, de har brug for.

Sult kan kræve flere ofre end Corona-virus

Generalsekretær Kim Hartzner har netop skrevet en kronik i det politiske netmedie Altinget: ”Corona var slem. Nu truer sulten”. Her appellerer han til regeringen, udviklings- og udenrigsministeren om at frigive ekstra midler til verdens mest sårbare. Baggrunden er den afledte effekt af Corona-virus, at fattige, flygtninge og fordrevne mister arbejdsindtægter og at butikker og markeder lukker ned.

Verdensbanken slår fast, at Corona-krisen får den globale fattigdom til at vokse for første gang siden 1998. FN vurderer, at 2 milliarder mennesker ikke får næringsrig mad nok, at 820 millioner står over for kronisk hungersnød, og at 113 millioner risikerer at dø af sult.

Vi kan hjælpe - trods alt

Det er en kæmpe udfordring, men sammen med alle gode kræfter kan vi også udrette det mest utrolige. Vi har med forhåndenværende midler allerede været i stand til at hjælpe over 100.000 mennesker på rekordtid på tværs af flere kontinenter. I Homs, i Syrien, nåede vi f.eks. allerede i mål med uddelingen i slutningen af april. Og selv i Irak, som har været næsten hermetisk lukket, har vi formået at få hjælpen frem.

Effektiviteten skyldes først og fremmest, at vi kender programlandene indgående i kraft af vores mangeårige tilstedeværelse. Dernæst har vi et solidt netværk af lokale partnere. Og sidst men ikke mindst, at vi i forvejen gjorde og gør det, som hjælpepakken indeholder: hjælper mennesker i Asien og Mellemøsten med at undgå sygdomme igennem forbedret hygiejne, ernæring, vandforsyning, kloakering, sanitet og oplysning.

Lande med særlige udfordringer

De følgende sider giver et dybere indblik i, hvordan vi præcis yder Corona-hjælp til tusindvis af mennesker i de seks lande: Nepal, Tadsjikistan, Afghanistan, Irak, Syrien og Libanon.

Det er lande med særlige udfordringer som et utilstrækkeligt og udpint hospitalsvæsen, akut mangel på værnemidler, begrænset testkapacitet og nedbrud i den infrastruktur, der skal sikre fødevareforsyning.

For ikke at nævne vanskelighed ved at holde fysisk afstand i tæt befolkede områder, tab af arbejde og dermed ringe mulighed for selvforsørgelse og desuden risiko for vold i hjemmet under strenge udgangsforbud.

HER KOMMER PENGENE FRA

Mission Øst søger nu i alt 23 millioner kroner for at kunne hjælpe 625.000 personer i seks lande med oplysning, mad og hygiejneartikler. Vi når seks af vores arbejdslande: Nepal, Tads­jikistan, Afghanistan, Irak, Syrien og Libanon. Pengene søges og indsamles hos enkeltpersoner, foreninger, kirker, fonde og offentlige institutioner som Danida og EU. For at kunne reagere hurtigt på krisen har Mission Øst foreløbig omfordelt midler fra andre projekter.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.