2. feb 2012 | Mission Øst

Sådan gjorde din støtte en forskel i 2011

Læs her om nogle af de mange resultater, der blev skabt med din støtte i året, der gik.
 

 
Afghanistan

- 54 nye vandsystemer er opført
- 2.389 latriner er bygget
- 20,5 km vej er færdiggjort
- 1.200 familier har fået undervisning i forarbejdning af fødevarer
- katastrofeberedskab er etableret i 19 landsbyer
- 4.800 landmænd har modtaget såsæd og undervisning i forbedret landbrug
- 50.582 er undervist i livreddende hygiejne 
 
 
Armenien

- Alle 77 skoler i Tavush-provinsen underviser nu efter læseplaner, der tager hensyn til børn med indlæringsvanskeligheder
- 1.400 børn med et handicap begyndte i en skole, der tager hensyn til deres behov
- Flere end 500 børn med handicap er undersøgt og har modtaget rehabiliteringshjælp
- 230.735 modtog information om hiv og aids
 
 
Nordkorea

- Mere end 200 tons madvarer er blevet uddelt
- Flere tusinde truede børn i blandt andet vuggestuer og på børnehjem har fået hjælp
 
 
Nepal

- 5.394 mennesker i bjerglandsbyerne har fået adgang til rent drikkevand
- 788 latriner er opført
- 60 grupper er blevet undervist i forbedret bjerglandbrug
- 178 landsby-repræsentanter er undervist i sundhed
- 38 børn får en tryg opvækst på børnehjemmet i lavlandet
 
 
Tadsjikistan

- 872 børn med et handicap har fået hjælp
- 64 støttegrupper er etableret for forældre til et barn med handicap
- 50 udsatte landsbyer har opbygget et katastrofeberedskab, og familier er blevet undervist i at reagere på naturkatastrofer
- Erfaringerne med katastrofearbejdet er blevet spredt til 21 landsbyer i Afghanistan
 
 
Pakistan

- 2.000 familier, ramt af oversvømmelser, har modtaget nødhjælp i form af mad
- 600 familier har fået geder og foder
 
 
Rumænien

- Hjælpen er udvidet til et nyt område og dermed endnu flere familier og enlige
- 450 familier uden sygesikring har fået lægehjælp
- 1.500 sårbare mennesker har modtaget medicin, tøj og mad