Af Betina Gollander-Jensen 28. okt 2021 | Mission Øst

Program for ekstraordinær generalforsamling

Mission Øst inviterer organisationens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. november 2021. Her følger programmet:

Program for ekstraordinær generalforsamling

Tid: Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.00-21.00
Sted: Mission Østs kontor i Hellerup

Kl. 19.00 Velkomst
Kl. 19.15 Punkt 1: Valg af dirigent
                     Punkt 2: Valg af referant

Kl. 19.30 Punkt 3: Bestyrelsens præsentation af det 2020-revisorpåtegnede regnskab for Mission Øst, herunder spørgsmål og godkendelse af regnskab (Materiale udleveres på generalforsamlingen).

Kl. 20.15 Punkt 4: Resultater fra programmerne i 2020
Kl. 20.40 Punkt 5: Eventuelt
Kl. 20.50 Punkt 6: Afrunding på den ekstraordinære generalforsamling

Kl. 21.00 Formel afslutning

Grundet pladshensyn og af tekniske årsager kræver deltagelse tilmelding senest fredag den 29. oktober til admin@missioneast.org eller tlf.: 39 61 20 48.

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.