Nytårshilsen fra Mission Øst
Af Betina Gollander-Jensen 5. jan 2021 | Mission Øst

Nytårshilsen fra Mission Øst

2020 var et udfordrende år på mange fronter. Men udfordringer er ikke kun dårlige, de kan også rumme gode muligheder, hvis vi stopper op og tager ved lære af de ting, der var svære.

Mission Øst er først og fremmest kendt for at være til stede med nødhjælp og udvikling i de sværest fremkommelige områder præget af skrøbelighed og konflikt. Det er sådan vores målgruppe, donorer og støtter kender os, og det er sådan, vi vil fortsætte med at arbejde. Samtidig har 2020 med sine særlige udfordringer vist, at Mission Øst har den rette størrelse til at være omstillingsparat og handle hurtigt, så hjælpen effektivt når de fattigste og mest sårbare. Derfor begynder jeg nu året med stor fortrøstning for Mission Østs arbejde i 2021 og fremadrettet.

Styrket samarbejde og solidaritet

Noget af det vi lærte at sætte ekstra pris på i 2020, hvor Covid-19 kom til at præge mange aktiviteter, var samarbejdet og solidariteten med vores målgruppe og vores lokale partnere. En virus som Covid-19 skelner ikke til nationalitet eller religion. Covid-19-smitten rammer hele menneskeheden og stiller krav til, at vi tænker nyt og samarbejder for at sikre, at vi fortsætter med at levere støtte og hjælp ufortrødent på trods af restriktioner og nedlukninger. Mission Øst vil derfor i 2021 sætte samarbejdet med forskellige aktører og styrkelsen af vores lokale partnere i højsædet, så udfordringer kan takles i fællesskab, hvad enten disse udfordringer hedder Covid-19, vandmangel eller fødevareusikkerhed.

Sikkert beredskab giver modstandskraft

År 2020 har ikke gjort det nemmere at være fattig rundt om i verden. Vi må endda desværre se i øjnene, at mange, især kvinder og piger i ly af Corona-nedlukningerne har fået krænket deres rettigheder i endnu højere grad end tidligere. Fattigdom er blevet dybere mange steder. Derfor vil Mission Øst i 2021 lægge ekstra kræfter i at sikre beredskabet i de lande, hvor vi arbejder, så de mennesker vi hjælper, har de rette systemer på plads og bliver mere modstandsdygtige overfor fattigdom, konflikt og nød.  

Grønne tiltag

Ligesom Corona rammer menneskeheden, rammer jordens tilstand os alle. Men især er mange af de mennesker, vi hjælper, særligt udsatte, fordi de lever i områder, hvor klimaforandringer og miljøpåvirkninger allerede nu gør det vanskeligt at opretholde levevilkårene. Ofte skaber det grobund for konflikt.

Mission Øst vil i 2021 sætte ekstra skub på vores arbejde, der hjælper vores programlande med at gennemføre grønne, bæredygtige tiltag, som sikrer, at vores målgruppe kan ernære dem og deres familie og ikke tvinges til at flytte, fordi fx deres jord ikke længere er frugtbar, eller fordi konkurrencen over den gode jord skaber konflikter.

Mission Øst er kendt for at være en organisation, der er til stede, hvor der er konflikt og de sværeste forhold for mennesker. Vi vil fortsætte med at være i disse brændpunkter og anvende vores store erfaring og gode samarbejder til at levere nødhjælp og udvikling, der hvor behovene er størst.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle Mission Østs donorer og støtter, der interesseret følger med i vores arbejde. Jeg håber at få mulighed for at møde mange af jer rundt om i landet i løbet af 2021.

Rigtig godt nytår til alle!

Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær