Børn i vinterkulden på Sinjar-bjerget i Irak
Af Ulla Saunte 3. feb 2020 | Mission Øst

Novo Nordisk Fonden: En værdsat allieret

Novo Nordisk Fonden har støttet Mission Østs arbejde ad flere omgange. Bl.a. i Nordkorea, Afghanistan og Irak. Novo Nordisk Fonden har nu for anden gang  givet en bevilling på et større beløb til vores arbejde i Irak -til fordel for 900 familier med akut behov for vinterhjælp.  I den anledning  har vi sat Hanna Line Jakobsen, chef for Fondens humanitære og sociale bevillinger,  stævne i Novo Nordisk Fondens lokaler i Hellerup.

I dansk sammenhæng er Novo Nordisk Fonden en af de største fonde, der donerer bevillinger til humanitære formål. Der er imidlertid samtidig en stor pulje af danske ngo’er, der yder humanitær bistand. Derfor har  vi spurgt Hanna Line hvorfor, fonden støtter lige netop Mission Østs arbejde.

Hanna Line Jakobsen, Direktør for Novo Nordisk Fondens humanitære og sociale donationer

Tre grunde til at Novo Nordisk Fonden støtter Mission Øst

Vi er meget imponerede over jeres arbejde,”  indleder Hanna Line.

”Og vi er meget imponerede over, at I er i nogle af de lande i verden, hvor der er allermest behov. Fonden havde aldrig nogensinde før modtaget en ansøgning for Nordkorea. Og det vækker respekt, at man kan komme ind og faktisk lave hjælpearbejde under vanskelige betingelser i en vanskelig kontekst og stadig formå at få hjælp frem. Så vi har været glade for at støtte Mission Øst og det arbejde, I laver derude.  Vi kigger først og fremmest på kvaliteten af jeres projekt, hvordan I arbejder, og at I har styr på den implementering, der skal foregå sådan, at pengene kommer frem til dem, der har brug for hjælp.

Vi kigger samtidig også på, hvordan I ellers som organisation bliver respekteret. At I har en partnerskabsaftale med Danida er en kæmpe blåstempling af jeres arbejde. Det betyder også noget for os. ”

"Det er nogle ret hardcore settings, I som organisation er i"

Opsummerende er det altså, i følge Hanna Line, en kombination af typen af Mission Østs programlande, transparens i anvendelsen af støttemidler samt vores status af ”særlig partner” med Danida, der er blandt fondens kriterier for bevillinger til Mission Østs arbejde. Og så har fonden tillid til kvaliteten af vores indsatser, fortæller hun:

”I det hele taget synes jeg, at jeres arbejde er udtryk for godt håndværk. Sådan plejer man måske ikke at snakke om det, fordi det er nogle menneskeskæbner, vi taler om. Men for at man kan hjælpe dem, skal det være rigtigt, rigtigt godt planlagt, og man skal vide, hvordan man arbejder som organisation.  Der er vi meget trygge ved jeres indsatser.”

For begge parter er det omfanget af behov  der dikterer, hvor vi hjælper

Mission Øst yder som den eneste danske NGO hjælp til befolkningen i Nordkorea, både i form af akut fødevarehjælp og i form af mere langsigtede landbrugsprojekter med det formål at gøre befolkningen mere modstandsdygtig over for fødevareusikkerhed. Selvom vi ikke yder nogen form for støtte til det nordkoreanske regime, har Nordkorea et kontroversielt ry i medierne. Hvilke overvejelser, har fonden gjort sig i forbindelse med f.eks. støtten til befolkningen i Nordkorea?

Hanna Line:

”Vi har stor respekt for, at I kan udføre jeres arbejde i Nordkorea og nå frem til de mennesker, som har lidt af stor sult. Vi var optagede af, at I kan nå frem til de mennesker, som har brug for jeres hjælp og kan arbejde i de lande. Det er nogle ret hardcore settings, I som organisation er i.”

børn der får mad i en børnehave i Nordkorea

Sammen med fonden hjælper vi flere tusinde irakere gennem vinteren

Aktuelt betyder Novo Nordisk Fondens  seneste bevilling til Mission Øst, at 900 familier (ca. 5400 personer i alt) vil overleve vinteren i Irak. Her går fondens bevilling bl.a. til hygiejne- og vinterhjælpskits til de internt fordrevne, der stadig befinder sig i landets flygtningelejre.

Vi er i Mission Øst taknemmelige for de bevillinger, vi har modtaget fra Novo Nordisk Fonden til gavn for nødlidende mennesker, som ellers ikke ville få hjælp.