Af Mags Birds 11. sep 2019 | Mission Øst

Nexus - mellem krise og udvikling

I verdens mest urolige og udsatte lande arbejder Mission Øst med både kortvarig katastrofehjælp, langsigtet udvikling og alt det, der ligger midt imellem, som er med til at få et land og folk på fode igen – også kaldet ’nexus’. 
 

Når Mission Øst rykker ind i et land med nødhjælp, begynder et langt sejt arbejdstræk. Det går fra at sørge for mad, vand og tæpper i akutte krisesituationer til en langsom genopbygning af et samfund inden det egentlige udviklingsarbejde begynder.  
 
I genopbygningsfasen, som i humanitære termer kaldes ’nexus’, er situationen meget skrøbelig. Kampe kan blusse op i krigshærgede lande som Afghanistan og 
Irak. Nye oversvømmelser eller tørker kan forværre situationen i lande som Nordkorea og Myanmar. Og usikre politiske situationer kan vælte de projekter og det arbejde, befolkningen og NGO’er igangsætter. 
 
Mission Øst har stor ekspertise i at arbejde i nexus. Vi har udviklet en særlig tilgang, der kombinerer en detaljeret analyse af de lokale sammenhænge, fleksibilitet i programmerne og opbygning af modstandsdygtighed over for nye potentielle kriser. Det er vigtigt for os at sikre en dyb forståelse for de lokale problemstillinger og skabe veletablerede relationer med lokale organisationer, samfund og myndigheder, når vi opererer i skrøbelige sammenhænge i nexus. 
 
Mission Øst samarbejder med lokale partnere om udviklingsprogrammer, der skal forbedre fødevaresikkerheden, modstandsdygtigheden og fødevareforsyningerne for de fjerntliggende samfund. Da vi ved, at situationen er skrøbelig og hurtigt kan vende til det værre, tilpasser vi vores aktiviteter til at imødekomme de skiftende omstændigheder.

Og det er lige præcis det, der ligger i nexus-arbejdet. På de næste sider kan du læse eksempler på Mission Østs  arbejde i nexus.
 

Mission Østs ekspertise på nexus-arbejde

I sin netop afsluttede evaluering af Mission Øst, fremhæver Danida vores unikke ekspertise på nexus-området: ”Qua sin to-strengede tilgang med fokus på både humaninær hjælp og langsitet udvikling, står Mission Øst særligt stærkt i forhold til at fremme nexus ved at koble nødhjælp med levebrød, fødevaresikkerhed og udviklingen af lokale organisationer.”  
 
(Kilde: Mission East – Review Final Report July 2019)

 

Mission Øst arbejder både med nødhjælpsarbejde, udviklingshjælp og det der ligger mellem, som er en vekselvirkning mellem nødhjælp og udvikling kaldet nexus
 

Image
Nexus

Nyheder fra Mission Øst

Ingen tilgængelige nyheder.